Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Dilimiz, Değerlerimiz Kaybolmasın

Temmuz 2022 - Haziran 2023
Fındıklı / RİZE, TRABZON, ARTVİN 

Doğu Karadeniz Bölgesinde UNESCO'nun yok olma tehlikesi altında olan diller listesinde Lazca, Hemşince, Pontus Yunancası yer almaktadır. Ayrıca Gürcüce de bölgede konuşulan azınlık diller arasındadır. Her bir dil farklı toplulukların yaşam şeklini, doğa ile olan ilişkisini, kültürle olan bağını ortaya koymaktadır. Kültürel aktarımdaki en önemli miras geçmişten gelen ezgilerdir. Dil gramatik olarak kuşaktan kuşağa aktarılamasa bile ezgiler, maniler, ağıtlar kuşaktan kuşağa aktarılmakta ve dili bilmeyen, o dile hakim olmayan nesiller için bile anlam taşımaktadır. Doğu Karadeniz'deki farklı kültürlerin kuşaktan kuşağa aktarılabilen neredeyse tek bileşeni kulaktan kulağa sözlü olarak aktarılmış ezgileridir. Doğu kültürlerinde yazılı kaynaklardan ziyade sözlü aktarımlar olduğu için hikayeler de dille birlikte kaybolmaktadır, ancak ezgiler, tam aksine nesilden nesile aktarılabilmektedir.

Dilimiz, Değerlerimiz Kaybolmasın projesinin amacı kaybolmakta olan dillerdeki ezgileri derleyerek tekrar görünür kılmaktır. Proje, bölgede kullanılan ve bölgenin kültürüne yön veren Pontiyaka (Rumca), Gürcüce, Hemşince ve Lazca dillerindeki şarkılardan envanter çalışması yapılması, bu envanter çalışmasına ilişkin elde edilen verilerin bir belgesel-klip haline getirilmesi, envanter kapsamında seçilecek başlıca şarkılardan bir repertuar oluşturulması ve buna dayanılarak yürütülecek konserler ile dillerin, coğrafyanın, bölgenin kardeşliğine ilişkin farkındalığın arttırılması ve tüm bu çalışmanın kayıt altına alınmasını içerir. Bu proje ile özellikle bölgede kaybolmaya yüz tutan dillerinin korunmasını hedeflemektedir.

Serdar Albayrak

1976’da Trabzon’da doğan 22 yıllık müzik öğretmeni Serdar Albayrak, 2016 yılında memleketi olan Fındıklıya gelerek; dili, kültürü ve eğitimi doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye başladı. 2019 yılında, şefliğini üstlendiği Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu’nu kurdu. Albayrak öncülüğünde Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu öncelikle Fındıklı’daki kadınlar olmak üzere, erişebileceği alanlardaki tüm kadınların sosyal yaşama katılımını sanat yoluyla artırmak ve kadınları görünür kılmak üzere çalışmalar yürütüyor. Bu misyon doğrultusunda kadın dayanışmasını, kadın emeğini, her kültürden kadını görünür kılmak, kadınları güçlendirmek; dayanışma kültürü ile birlikte üreterek toplumdaki kadın algısını değiştirmek için şarkılar söylüyor. Fındıklı Belediyesi Kadın Korosu repertuarında ait olduğu coğrafyanın özü olan tüm dilleri barındırıyor.

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 24 Haziran 2022