Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN
KAPASİTE GELİŞTİRME PROGRAMI

Kültür: Kimin? Nasıl? Neyle? Atölyesi 

29, 30 Ocak, 5 Şubat 2022

OTURUMLARIN KAYITLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Bir Avrupa Birliği projesi olan CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı, Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde faaliyet gösteren sanatçılara, kültür sanat girişimlerine ve sivil toplum çalışanlarına eğitim desteği vereceği çevrim içi atölyelere başladı. Farklı başlıklarda düzenlenen 12 atölye, CultureCIVIC: Kapasite Geliştirme Programı’nın da belkemiğini oluşturuyor. 2022 ve 2023 boyunca düzenlenecek atölyeler aracılığıyla, öncelikli olarak katılımcılar arasında işbirliği ve diyalog için gerekli zeminin yaratılması amaçlanırken; aynı zamanda katılımcıların kültür yönetimi ve sivil katılım konularındaki becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülüyor. CultureCIVIC yürütücü ortakları Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından ücretsiz olarak düzenlenen atölyelere, kamu ve sivil toplum kuruluşlarında, kültür-sanat kurumlarında, üniversitelerde veya bağımsız olarak kültür-sanat temelli projeler tasarlayan ve yöneten kişiler başvurabiliyor.

CultureCIVIC: Kapasite Geliştirme Programı kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi atölyeler Anadolu Kültür tarafından düzenlenen atölye serisiyle başlıyor. Türkiye’de kültür-sanat ve sivil toplum alanında derinleşmeye ihtiyaç duyulan önemli konularda ufuk açıcı konuşma ve çalışmaların yer alacağı üç ayrı programdan oluşan atölye serisi, 2022’nin Ocak, Mart ve Mayıs aylarında gerçekleşecek. Hedef grup, faaliyet, yaklaşım, yöntem belirleme gibi proje üretiminin her aşamasına dair, geliştirilmesine ihtiyaç duyulan konuları kapsayan atölye serisi, çok disiplinlilik, disiplinler arasılık, çok kimliklilik, çeşitlilik ve çoğulluk içeren bir yöntem kullanımı öneren, aciliyeti ve kaynak kısıtlılığını hesaba katan bir yaklaşımla tasarlandı. Katılımcıların kendi alanlarından getirdikleri deneyim ve birikimin aktarımını mümkün kılacak aktif katılımın, atölyenin yürütülüşünü belirleyen en temel unsur olacağı bir akış planlandı.

Kültür: Kimin? Nasıl? Neyle? Atölyesi 

29, 30 Ocak tarihlerinde saat 10.00-15.00 ve 5 Şubat 2022'de saat 10.00-17.30 arasında çevrim içi olarak gerçekleşen ilk atölye “Kültür kimin için, nasıl ve ne ile çalışır?” sorularına odaklandı. İçerik tasarımı akademisyen ve araştırmacı Ayça İnce ile işbirliği içinde gerçekleştirilen atölye, egemen kültür tanımları ve “kimin kültürü?” sorgulamaları arasına sıkışmış olan günümüz sosyo-kültürel alanını, bu alanın başlıca aktörleri olan kültür-sanat ve sivil toplum temsilcilerinin sahadan getirdiği deneyim ve meseleler ekseninde yeniden tartışmaya açarak hem alanı genişletmeyi hem de katılımcıları güçlendirmeyi hedefledi.

Atölye kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi'nden Ayfer Bartu Candan örneklerle “kültür denen şey”in değişen tanımlarına, Kadir Has Üniversitesi’nden Levent Soysal ise “2022’de kültür ne iş görür, ne işimize yarar?” soruları etrafında, küreselleşen dünyada kültürün günümüzdeki farklı kullanımlarına odaklandı. Program, mimar ve araştırmacı Merve Bedir’in Gaziantep’de kadınlarla düzenlediği Matbakh|Mutfak Atölyesi anlatımı ve dışavurumcu sanat ve sosyal dönüşüm alanlarında çalışan Aylin Vartanyan’ın yürüttüğü uygulamalı oturumlarda, kültürün toplum ve bireyle kurduğu ilişkiyi aidiyet, sahiplik ve misafirperverlik gibi kavramlarla ele aldı.

Bu sayfa 7 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 7 Mart 2022