Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Sıkça Sorulan Sorular

Hibe programlarına dair sıkça sorulan sorular sayfası sizden aldığımız e-postalar, mesajlar ve gerçekleştirdiğimiz bilgilendirme toplantıları sonrasında devamlı olarak güncellenmektedir. Başvuru rehberini inceledikten sonra başvuru yapmak istediğiniz hibe programına dair sıkça sorulan soruları da mutlaka incelemenizi öneririz. CultureCIVIC proje ekibiyle iletişime geçmeden önce başvuru süreciyle ilgili sorunuzun Sıkça Sorulan Sorular sayfasında yer almadığını kontrol ediniz.

GENEL
BÜTÇE
İŞTİRAKÇİ/ORTAK
BAŞVURU SÜRECİ
HİBE PROGRAMLARI
YEREL PROJELER
YAPISAL DESTEK
KENTLER ARASI AĞ GELİŞTİRME
SANATSAL ÜRETİM
 • Kimler başvurabilir?

  Sanatsal Üretim Fonu, 25 - 45 yaş arasında olan (2022 dönemi çağrısı için doğum tarihleri 1977-1997 yılları arasında olanlar), görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların ve beraber proje üretecek sanatçılardan oluşan grupların başvurularına açıktır. Sanatçılar bireysel olarak ya da sanatçı kolektifi olarak başvuru yapabilirler. Sanatçı kolektiflerinde, sanatsal üretimi gerçekleştirecek kişilerin isim ve yaşlarını başvuru formunda belirtmeniz gerekmektedir. Birden fazla sanatçı, kolektife dahil olmadan da eş başvuran statüsü ile ortak başvuru yapabilir. Eş-başvuran, sanatçıların projelerini birlikte tasarladıkları ve birlikte yürütecekleri ortaklarıdır. İştirakçi ise projenin spesifik bir bölümünde hizmet alınan kişi ya da kurumdur. Sanatsal Üretim Fonu; dernek, vakıf ve şirket başvurularına açık değildir. 

 • Proje sahibinin yaş sınırlaması nedir?

  Sanatsal Üretim Fonu, 25 - 45 yaş arasında olan  (2023 dönemi çağrısı için doğum tarihleri 1978-1998 yıllarında ve bu yıllar arasında olanlar), görsel sanatlar alanında çalışan sanatçıların ve beraber proje üretecek sanatçılardan oluşan grupların başvurularına açıktır. Kolektifler için grup üyelerinden birinin bu yaş aralığında olması başvurunun yapılabilmesi için yeterlidir.

 • Duo veya bir kolektifin parçası olarak başvurabilir miyim?
  Ekip olarak faydalanıcı olabilir miyiz?

  Evet, ortak başvurular teşvik edilir.

 • Sanatsal Üretim Fonu başvuru kapsamı nedir?

  Görsel sanatlar alanında, kariyerinin başındaki sanatçıların resim, çizim, baskı teknikleri, heykel, seramik, fotoğrafçılık, ses, video sanatı ve yerleştirme formlarındaki üretimleri bu kapsamda değerlendirilir.

 • Sanatsal Üretim Fonu başvuru kapsamı dışında kalan sanatsal üretim alanları nelerdir?

  Tiyatro, performans, basın-yayın, cam, müzik, illüstrasyon, grafiti, grafik roman, çizgi-roman, karikatür, radyo tiyatrosu, sanatçı kitabı, belgesel ve kurmaca film yapımları bu kapsamda değerlendirilmez.

 • Sanatsal Üretim Fonu kapsamında video ve film yapımı alanı nedir?

  Sanatsal Üretim Fonu başvuru kapsamında video ve film yapımı, hareketli imgelere dayalı sanatsal işlerin bir alt türü olan video sanatı içinde değerlendirilmektedir. Bu kategorideki çalışmalar, sanatsal niteliğin ön planda olduğu, belirli bir estetik ve sanatsal yaklaşımı beraberinde taşıyan, üretimin ardından kişisel ya da grup sergilerinde bir küratoryal sunum içinde yer alabilecek özelliktedir.

 • Video sanatı alanında post prodüksiyon bu fonun kapsamı içinde midir?
  Sadece post prodüksiyon için yapılan başvurular kabul edilmez. Eğer başvurunuz post prodüksiyon dışında farklı aşamaları da kapsıyorsa kabul edilir.
 • Sanatsal Üretim Fonu kapsamında sağlanacak mentor desteğinin kapsamı nedir?

  Sanatsal Üretim Fonu, desteklediği sanatçılara geliştirdikleri proje dahilinde mentor desteği sağlamayı hedeflemektedir. Disiplinler ve kuşaklar arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve birlikte öğrenmenin teşvik edilmesi amacıyla planlanan mentor desteğinin, sanatsal pratiği derinleştirecek bir alanda olması öngörülmektedir. Bu çerçevede, başvuru sahiplerinin geliştirecekleri sanat eserinin yapım sürecinde ihtiyaç duydukları alanda mentor desteği sağlanacaktır.

 • Seçim kotası nedir?

  CultureCIVIC kapsamında, Türkiye’de geniş bir coğrafyayı desteklemek için seçim kotası uygulaması vardır. Sanatsal Üretim Fonu'nun her açık çağrısında destekleyeceği toplam 15 sanatsal üretimin 10 tanesi, İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki şehirlerden yapılan başvurulardan seçilecektir. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinden yapılan başvurular arasından 5 tane proje desteklenir.

 • Türkiye dışında ikamet ediyorum. Sanatsal Üretim Fonu’na başvurabilir miyim?

  Hayır, sadece Türkiye’de yaşayan ve çalışmalar yapan sanatçıların başvuruları kabul edilir. Fon kapsamında sanatsal üretim faaliyetlerinizi Türkiye’de gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

 • Devam eden bir proje ile başvurabilir miyim?

  Eğer projeniz hala gelişme aşamasındaysa ve sergilenmediyse başvurabilirsiniz. Eğer projeniz halihazırda başka bir kuruluş tarafından destekleniyorsa, bunu başvurunuzda belirtmelisiniz.

 • Bir araştırma projesi üzerinde çalışıyorum. Fona başvurabilir miyim?

  Hayır, araştırma projeleri kabul edilmez.

 • Başvuru hazırlarken gerekli belgeler nelerdir?

  Başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmanız; başvuru formunda belirtilen yerlerde ek olarak portfolyo, CV, bütçe ve faaliyet planlarını yüklemeniz gerekiyor. İştirakçiniz var ise iştirakçi beyannamesi, eş-başvuran var ise eş-başvuran formu yüklenmelidir. İlgili uygun formatlara dikkat ediniz. 

 • Başvuru aşamasında portfolyo hazırlanırken hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
  • İlgili eser ve metinleri içeren bir PDF hazırlayın.
  • Eserler künye içermelidir, istenirse kısa açıklamalar eklenebilir.
  • Portfolyo formatı PDF olmalı, 15 sayfayı geçmemeli ve toplam dosya boyutu 8 Mega Bitten küçük olmalıdır.
  • Video ve filmler için başvuru formunun bölüm 6 kısmında bu bilgileri yükleyin.
  • Lütfen bu dosyayı kendi bilgilerinizi içerecek şekilde aşağıdaki biçimde adlandırın:
   Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Portfolyo.pdf 
   Bireysel başvurular için:
   Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Portfolyo.pdf
 • Başvuru aşamasında özgeçmiş (CV) hazırlanırken hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
  • Özgeçmişiniz portfolyonuzun bir parçası değilse, lütfen ayrı olarak gönderiniz.
  • Özgeçmişiniz eğitiminiz, katıldığınız sergiler ve projeler vb. hakkında ayrıntılı bilgi vermelidir.
  • Özgeçmişiniz en fazla 2 sayfa olmalıdır.
  • Lütfen bu belgeyi kendi adınızı değiştirerek aşağıdaki biçimde adlandırınız:
   Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_CV.pdf 
   Bireysel başvurular için:
   Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_CV.pdf

   

 • Başvuru aşamasında bütçe hazırlanırken hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
  • Bütçe planı taslağı örnek bir taslaktır. Gerekli olan kısımları kullanım, diğer kısımları boş bırakın. Excel formatında yükleyin.
  • Öngördüğünüz harcamaların hepsi faaliyet planı ile uyumlu olmalı ve proje faaliyetleri ile ilişkilendirilerek gerekçelendirilmelidir.
  • Lütfen bu belgeyi kendi adınızı değiştirerek aşağıdaki biçimde adlandırın: Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Bütçe.xlsx 
   Bireysel başvurular için:
   Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Bütçe.xlsx
  • Bütçe planı EURO olarak düzenlenir. Birim maliyetleri ve toplam maliyetler EURO olarak yuvarlanır. Bütçeleme konusunda, harcamalarinizi TL olarak yapacağınız icin TL olarak düşünerek Euro'ya aylık ortalama kur üzerinden hesaplayabilirsiniz.
  • Proje yazım aşamasında teklif ve ihale prosedürü gerekmiyor. Bu noktada önemli olan gerçekleşen faaliyetin gerçeğe en uygun yaklaşık maliyet hesabının yapılmasıdır.
 • Başvuru aşamasında faaliyet planı hazırlanırken hangi unsurlara dikkat edilmelidir?
  • Faaliyet planı taslağı örnek bir taslaktır. Sol kolonda projenizde yapacağınız faaliyetleri detayları olarak ay karşılığına göre yazın. Excel formatında yükleyin.
  • Öngördüğünüz harcamalarin hepsi faaliyet plani ile uyumlu olmali ve proje faaliyetleri ile ilişkilendirilerek gerekçelendirilmelidir.
  • Projenizi 12 ay içinde tamamlamanız gerekmektedir. Faaliyet planında tarih ve sürelerin uygunluğuna göre, bütçeniz ile uyumlu olarak planlamanız önem teşkil etmektedir.
  • Lütfen bu belgeyi kendi adınızı değiştirerek aşağıdaki biçimde adlandırın:
   Sanatçı kolektiflerinin başvuruları için: KolektifAdı_Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_FaaliyetPlanı.xlsx 
   Bireysel başvurular için:
   Soyad_Ad_CultureCIVICSanatFonu_Faaliyet Planı.xlsx 

Bu sayfa 6 Eylül 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 8 Mart 2022