Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kentler Arası Ağ Geliştirme
Hibe Programı

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi ana kültürel merkezlerin ötesinde farklı aktörler arasındaki diyaloğun ve işbirliğinin geliştirilmesine odaklanır. Türkiye genelinde merkeziyetçi olmayan bir etkileşimi ve ağ oluşturmayı teşvik eden bu programın amacı, şehirlerarası projelerin uygulanması ve farklı şehirlerden kültürel aktörlerin bu projelere dahil edilmesidir.

Coğrafi kapsayıcılığı ve çeşitliliği sağlamak için başvurulan proje kapsamında gerçekleştirilmesi öngörülen aktivitelerin birden fazla şehri kapsaması ve İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan başvurular için iştirakçilerin başka şehirlerden olması gerekir.

Bu sayfa 23 Haziran 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 15 Ağustos 2022

30 Ağustos – 25 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşen açık çağrıya toplam 49 başvuru yapıldı. Başvurular, öncelikle CultureCIVIC: Kültür Sanat Destek Programı proje ekibi, daha sonra Goethe-Institut Istanbul’dan CultureCIVIC Direktörü Ayşe Utku Erarslan’ın jüri oturum başkanlığında, Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi Türkiye Ülke Koordinatörü Özge Konuralp ve TESEV İyi Yönetişim Danışmanı Fikret Toksöz tarafından değerlendirilerek destek verilecek projeler belirlendi.