Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

11. Pembe Hayat KuirFest

Mayıs - Kasım 2022
Festival ve atölyeler*: ANKARA, AYDIN, DENİZLİ, DİYARBAKIR, İSTANBUL, İZMİR
* Proje kapsamında Festivalin Aydın, Denizli, Diyarbakır ve İzmir ayakları desteklenmektedir. 

ANKARA - Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği 

ve iştirakçileri

AYDIN - LGBTİ Dayanışması
DENİZLİ - LGBTİ Aileleri Grubu
DİYARBAKIR - Keskesor İnisiyatifi
İZMİR - 18 Haziran LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Pembe Hayat KuirFest, 2011 yılından bu yana her yıl, kuir öznelerin
ve sanatçıların özgürce, güvenle bir araya gelebildiği fiziksel alanları daha da çeşitlendirmek, komünite arasındaki bağı güçlendirmek amacıyla düzenleniyor. Festival birçok ülke ve şehri ziyaret ederek Türkiye'nin ilk ve tek kuir film festivali olarak yoluna devam ediyor. Festival, 11. yılında daha fazla şehri ziyaret etti, yereldeki kuir özneler ile daha çok bir araya gelerek ihtiyaca yönelik gösterimler ve etkinlikler gerçekleştirdi.

Türkiye'de sanat ve ifade özgürlüğü alanında önemli bir yere sahip olan Pembe Hayat KuirFest, sansüre, yasaklara ve baskılara rağmen etkinliklerine devam ediyor. Hoşgörü ve saygının, kapsayıcı bir demokrasiye giden yol olduğunu, önyargıların da sanat gibi birleştirici unsurlarla aşılabileceği, hukuki temsiliyet yanında toplumsal temsiliyetin de önemli olduğu fikriyle yola çıkıyor.

Onuncu yaşını “Film Kültürlerini Kuiryantelleştirmek Konferansı”
ile kutlayan başlayan KuirFest, İstanbul ve Ankara gösterimlerinin ardından Pakistan’ın Karaçi kentindeki Aks International Minorities Festival’e konuk olarak etkinliklerini tamamladı.

Pembe Hayat KuirFest, on birinci yılında, yolculuğuna yerellerden başladı. Festival, Mart ayından itibaren Aydın, Denizli, Diyarbakır
ve İzmir’i ziyaret etti. Bu şehirlerdeki gösterim ve atölyeler ile yereldeki öznelerle kurulan bağlar sonrası İstanbul ve Ankaralı takipçileriyle buluştu.

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

Türkiye’nin ilk trans hakları derneği olan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, 30 Haziran 2006 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Translara yönelik ayrımcılık, nefret suçları, şiddet
ve toplumsal dışlanma gibi konularda projeler üreten ve doğrudan destek hizmeti sunan Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği, ulusal ve uluslararası alanda savunuculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ibarelerinin Anayasa’ya eklenmesi ve ayrımcılığın son bulması için gerek parlamentoda gerekse de uluslararası düzeyde savunuculuk faaliyetlerini sürdürmekte ve gerekli materyallerin Türkiye’deki parlamenterlere ulaşmasını sağlamaktadır.

Pembe Hayat; hukuk, eğitim, sağlık ve cinsiyet uyum süreçleri hakkında ücretsiz danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir. Bütün bu alanlarda faaliyet yürüten hak temelli örgütlenmelerle ve aktivistlerle dayanışma halindedir. Pembe Hayat, Türkiye’den transların bir araya gelip sorunlarını konuştuğu ve çözüm yolları aradığı “Trans Kamp”ı düzenlemektedir. Pembe Hayat, buna ek olarak, Eryaman’da çetelere karşı verdiği mücadele sırasında bu çeteler tarafından öldürülen Dilek İnce’nin ismi ile bir giysi bankası kurmuştur. Dilek İnce Giysi Bankası, her 3 ayda bir başta hapishaneler olmak üzere ihtiyaç sahibi olan LGBTİ+’lara giysiler göndererek destek olmaktadır.

Pembe Hayat, aynı zamanda Türkiye’nin ilk LGBTİ+ filmleri festivali olan Pembe Hayat KuirFest’i düzenlemektedir. Festival, LGBTİ+ bireylere yönelik ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekerken Türkiye’de kuir teorinin ve sanatın konuşulmasına, tartışılmasına olanak yaratmaktadır.

Bu sayfa 21 Aralık 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 23 Kasım 2022