Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Adaları ve Boğazları ile Marmara Kültürleri Ağı 

Ocak - Aralık 2022

İSTANBUL - Adalar Vakfı 

ve iştirakçileri

BALIKESİR - Avşa Otel, Motel, Apart ve Pansiyoncular Derneği, Marmara Adaları Kültür ve Dayanışma Derneği, Topağaç Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği, Galimi Çınarlı Kırsal Kalkınma ve Turizm Derneği, Gündoğdu Köyünü Güzelleştirme İmar ve Kalkındırma Sosyal Dayanışmayı Sağlama Derneği 
ÇANAKKALE - Troya Çevre Derneği

Nisan 2021 tarihinde yaşanan müsilaj vakası tüm Marmara Denizi’ni kapsayan devasa bir çevresel kriz ile karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Biyoçeşitlilik açısından son derece zengin olan Marmara Denizi’nin, yıllardır etrafında büyüyen kentleşmenin ve sanayinin yarattığı atıklar nedeniyle hızla geri dönülemeyecek bir noktaya, tüm doğal varlıklarıyla ölüme doğru sürüklenmekte olduğu anlaşıldı.

Marmara Denizi’nin şekillendirdiği yaşam kültürleri ve doğal mirası ile ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarını, bilim insanlarını, kültür ve sanat aktörlerini bir araya getiren bir ağ kurarak, birbirinden kopuk çalışan paydaşların Marmara’nın korunması amacı etrafında ortaklaşması ve yeni katılımlarla büyüyerek koruma gündeminin güçlenmesi sağlanabilir. Adaları ve Boğazları ile Marmara Kültürleri Ağı bu hedefle yola çıkıyor.

Bu ağ ile, Marmara adaları ve boğazlarında sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Marmara Denizi doğal ve kültürel değerlerinin karşı karşıya olduğu çevre krizi konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi hedefleniyor. Çevre ve yaşam hakları ihlali anlamına gelen bu kapsamlı tehdidin anlaşılması ve önlenmesi çabalarına bu ağ üzerinden katılacak kültür ve sanat aktörleri, çalışmalara yeni ve yaratıcı bir boyut kazandıracak, koruma çalışmalarını genişletecekler. Bölgede yaşayan vatandaşların Marmara Denizi'nin korunması çalışmalarına aktif katılımları büyük önem taşıyor. Oluşturulacak ağ, insan haklarının bir parçası olan çevre hakkının, kültür ve sanat etkinlikleriyle dillendirilmesini ve sahiplenilmesini sağlamayı hedefliyor.

Bu projede, Marmara’dan STK’ların ortak kültürel faaliyetleri aracılığıyla, sağlıklı bir çevrede yaşamanın tüm hak ve hürriyetlerin meydana gelebilmesinin temeli olduğunu; çevre hakkının insan haklarını korumanın yanı sıra canlı varlıklar bütününün haklarını da içine aldığını kamuoyuna anlatılması hedefleniyor.

Marmara Denizi’nin karşı karşıya olduğu çevre krizi sadece doğal yaşamı ve biyolojik çeşitliliği değil aynı zamanda bu deniz havzasının ortaya çıkardığı çeşitli kültürel yaşam biçimlerini, toplulukları ve hafızalarını da tehdit ediyor. “Adaları ve Boğazları ile Marmara Kültürleri Ağı” belgeleme, iletişim ve bilgilenme faaliyetleriyle bu doğal ve kültürel değerlerin neler olduğunu ve neden üzerlerine titrememiz gerektiğini çeşitli etkinliklerle kamuoyuna aktarmayı amaçlıyor.

Marmara'da müsilaj
Fotoğraf: Halim Bulutoğlu

Adalar Vakfı

Adalar Vakfı, Adalar’ın doğal, tarihi ve kültürel mirasının korunması için 1984’te kuruldu. Başta Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada olmak üzere, Adalar ilçesine bağlı tüm adaların tabii ve tarihi değerlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefliyor ve 30 yılı aşkın faaliyet döneminde Adalar’a çok şey kazandırmış STK’ların başında geliyor. Kültürel çalışmalar, kültür işletmeciliği, müzecilik, yayıncılık, turizm ve tanıtım temel faaliyet alanları olan Adalar Vakfı, çalışmaları ve projelerinde, yerel, ulusal ve uluslararası ilişkilere ve işbirliklerine önem veriyor. 

Vakıf, geçtiğimiz yıllarda Marmara Denizi’ne dair birçok çalışmayı hayata geçirdi; 2012 ve 2017’de gerçekleştirilen “Marmara’da Hayat Var: Şimdilik I ve II” ile 2018 yılında açılan “İstanbul’da Seyrüsefer” sergileri ve aynı isimli yayınlarla bu çalışmaların etkileri ve kalıcılıkları güçlendirildi. 2021’de açılan “Büyükada’nın ve Arabacılar Meydanı’nın 150 Yılı” ve “Sürgün Kayıkları” sergileri konuya ilişkin sürdürülen etkinliklerden bazılarıdır. 

Vakıf tarafından 2004’te kurulan Adalı Yayınları, sergi yayınlarını da kapsayan 70 yeni kitap üretmiştir. Buna ek olarak tanıtım yayınları, rehber kitaplar, broşürler ve haritaların üretimini gerçekleştirerek Adalar’ın tanıtımına büyük katkı sağlamıştır.

Bu sayfa 21 Aralık 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 3 Şubat 2022