Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kuşun Kanadında Sinema

Kasım 2023 – Kasım 2024
İZMİR, GAZİANTEP

İştirakçi:
Suriye Film Enstitüsü (Gaziantep)

Kuşun Kanadında Sinema projesi, Türkiye’deki mülteci sanatçıların uğradığı ayrımcılığa sinema sanatı yoluyla karşı durmayı odağına alıyor. Proje kapsamında, Türkiyeli ve Suriyeli sinemacıların bir araya getiren atölyeler sonrasında iki kısa filmin üretilmesi ve bu filmlerin Gaziantep ve İzmir’de gösterilmesi hedefleniyor. Filmlerin, açık çağrı çağrı yoluyla belirlenecek genç Suriyeli ve Türkiyeli sinemacılar tarafından üretilmesi planlanlanıyor. Üretilecek filmlerin insan hakları, ifade özgürlüğü, çoğulculuk, demokrasi, toplumsal katılım, sosyal uyum gibi başlıklar etrafında şekillenmesi öngörülüyor. 

Kuşun Kanadında Sinema projesi, sinemacılar üzerinden kültürlerarası diyaloğa ve sayıları azımsanmayacak düzeyde olan Suriyelilerin toplumdaki algı biçimlerinin değişmesine yönelik katkı sunmayı amaçlyor. 

İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD)

Bornova Belediyesi STK yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren, İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD), sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin bir araya gelerek kurdukları bir sivil toplum örgütüdür. İzmir ve bölgesinde nitelikli film üretimini desteklemek ve sanatın hak temelli STK’ların gelişmesinde bir dolayım olmasına katkı koymak, temel hedeflerindendir. Derneğimiz sanatın, özellikle sinemanın, toplumda ayrımcılığa uğrayan, hakları ihlal edilen birey ve toplulukların kendilerini ifade etme ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratma konusunda gücünün farkındadır. Ayrıca çalışmalarımızda genç sinemacılara özel bir ağırlık verilmektedir. Sektörün yapısı gereği aşırı çalıştırılan ve sigorta vb. gibi temel haklardan mahrum bırakılan genç sinemacıların hem mesleki niteliklerini arttıracak hem de hakları konusunda onları bilgilendirecek çalışmalar özel önem taşımaktadır.

Suriye Film Enstitüsü (SFI)

2019 yılında kurulan Suriye Film Enstitüsü (SFI), Suriyeli film yapımcıları, yönetmenler ve yapımcılardan oluşan özel bir ekip tarafından kurulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Suriye sinemasının ve hikâye anlatımının gelişmesini teşvik etme vizyonuyla SFI, Orta Doğu'da, özellikle de Suriye'de film yapım olanaklarını artırmaya katkı koymayı hedeflemekte.

Gösterimler ve festivaller düzenleyen enstitü, Suriye sineması meraklıları için bir platform sunmakta ve Suriyeli film yapımcıları için bir yuva haline gelmektedir. SFI, kolektif uzmanlığı ve deneyimleri sayesinde Suriye'deki film endüstrisinin geleceği için güçlü bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Bağlantılar:

https://www.facebook.com/izmirftyd/
https://www.instagram.com/izmirftyd/
https://www.facebook.com/izmirsinemaevi35
https://www.instagram.com/izmirsinemaevi/
https://www.youtube.com/c/İzmirSinemaEvi 

https://www.facebook.com/syrianfilminstitute
https://twitter.com/SyrianFilm
https://www.instagram.com/syrian_film_institute 

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.