Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

KONSERVE

Kentler Arası Sanatçı Değişim ve Misafirlik Programı Ağı

Ocak - Kasım 2022
Sanatçı misafir programı: BURSA, ÇANAKKALE, İZMİR
Sergiler: BURSA, İZMİR
 
İZMİR - Teos Kültür Sanat Derneği

ve iştirakçileri

İZMİR - KARANTİNA Kolektifi, Kendine Ait Bir Oda İnisiyatifi, Nedircik Yayınları, Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi, Açık Stüdyo
BURSA - Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ÇANAKKALE - Çamtepe Ekolojik Yaşam Kültürü Merkezi, Saye Collective
DİYARBAKIR - Metal Kolektif, Amîdart Kültür Sanat Topluluğu
MUĞLA - Carbon Collective, Caz Kedisi

Küreselleşmenin ve iklim krizinin yol açtığı sosyo-kültürel kırılmalar toplumsal yaşayışı yeniden şekillendirirken kırsal nüfusun azalmasına bağlı olarak artan kentlileşmenin yol açtığı merkezileşme, yaşamını köylerde sürdüren kesimin kültür-sanata erişimini zayıflatıyor. 2021 yılındaki araştırma aşamasında belirlenen yöntemleri, Türkiyeli iştirakçiler aracılığıyla sahaya taşımayı hedefleyen KONSERVE, program kapsamında on sanatçıyı İzmir, Çanakkale ve Bursa’nın köylerinde somut olmayan kırsal kültürel miras varlıklarından esinle eserler üretmeye çağırıyor ve bu alanda çalışan organizasyonları bir araya getirerek sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmayı hedefliyor. Yıl sonunda Bursa ve İzmir'de açılacak sergilerde sanatçıların üreteceği eserler sanatseverlerle buluşacak ve "kültürel miras" ile "kamusal alanda sanat" alanları üzerine çalışan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek çevrimiçi söyleşiler ise iştirakçilerle faydalanıcılar arasında yöntem ve deneyim paylaşımına olanak sağlayacak. 

KONSERVE, Çeşitli disiplinlerden gelen, toplumsal çeşitlilik, bellek ve kültürel miras üzerine çalışan sanatçılarla kırsalda yaşayan kesimleri yaratıcı katılımcılık yoluyla ortak üretime teşvik edecek sosyal kaynaşma zeminleri inşa etmek üzere yola çıkıyor. Kırsal bölgelerde saklı duran hikâyelerden, masallardan, ezgilerden, lezzetlerden, oyunlardan, motiflerden, ritüellerden ve kadim ekolojik pratiklerden esinle üretilecek yapıtlar üzerinden toplumsal çeşitliliğe vurgu yapmak; böylelikle kültürü tek tipleştiren merkezci yaklaşıma karşı yeni yerel anlatılar ortaya koymayı hedefleyen proje, göç olgusunu kültürel miras perspektifiyle ele alırken, müşterekler üzerinden toplumlar arası anlayışı ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje aracılığıyla, ortak çalışma kültürünü güçlendirme yolunda, farklı şehirlerden iştirakçilerin KONSERVE’nin oluşturduğu uluslararası ağa katılımı teşvik edilirken, oluşturulacak sürdürülebilir model üzerinden iştirakçilerin Türkiye içinde ve dışında deneyim kazanmasını sağlayacak fırsatlar yaratılması hedefleniyor.

Sanatçılar
Barış B. Atal, Emre Evcimen, Özgür Demirci, Ezgi Yakın, Sarp Keskiner, Esra Okyay (İzmir)
Derya Gözükızıl (Mersin)
Halim Yazıcı (Muğla) 
Mahmut Gültekin, Hediye Yaşar, Devrim Demir (Diyarbakır)
Seda Gökçe, İdil Acim, Umut Sevgül (İstanbul)
İnan Mayıs Aru (İzmir – Çanakkale)

Fotoğraf: Sarp Keskiner

Teos Kültür Sanat Derneği

2016’dan bu yana İzmir’in önde gelen girişim ve kurumlarıyla altmışı aşkın etkinlik düzenleyen, uluslararası paydaşlarla çeşitli projeler gerçekleştiren Teos Kültür Sanat Derneği, kültürü geniş anlamıyla ele alırken topluluk yaratmaya, ifade özgürlüğüne alan açmaya, kültürel çeşitliliği göstermeye, kentsel aidiyet bağlamında çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına öncelik veren projeler üretiyor.

KONSERVE Kullanım Kılavuzu maketi
Tasarım: Emre Duygu

Bu sayfa 21 Aralık 2021 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 24 Mayıs 2022