Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Bir Karşılaşma, Diyalog ve Katılım Aracı Olarak

Feminist/Kuir Biyografi Atölyesi

Ocak - Aralık 2023
ANKARA, DİYARBAKIR, VAN

ANKARA: ADA Eğitim Kooperatifi

ve iştirakçileri

DİYARBAKIR: Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği, Rosa Kadın Derneği
VAN: Star Kadın Derneği

Proje, feminist ve LGBTİ+ aktivistlerin toplumsal cinsiyet eşitliği hak mücadelesini merkezdeki ve yereldeki hareketler arasındaki kültürel, toplumsal ve politik diyaloğu güçlendirecek deneyim aktarımı ve karşılaşma alanları yaratmak suretiyle desteklemek üzere gerçekleştirilecek bir dizi etkinlikten oluşuyor. Kolektif olarak gerçekleştirilecek yaşamöyküsü okuma, anlatma ve yazma tecrübesinin feminist ve kuir deneyimlerin karşılaşmalarına, deneyim paylaşımlarına, seslerini çoğaltmalarına aracılık etmesi bekleniyor. Diyarbakır, Van ve Ankara'da gerçekleştirilecek atölyeleri ve 8 bölümlük bir podcast dizisini kapsayan bu etkinlikler, katılımı ve ayrımcılığa karşı çoğulculuğu desteklemek üzere kentler arası bir ağ oluşturulmasına yardımcı olmayı hedefliyor. Böylelikle, bir yandan merkez ve yerel deneyimler arasındaki mesafenin kapatılması, bir yandan ise feminist ve queer hareketlerin biriktirdiği mücadele ve var kalma tecrübeleri arasındaki karşılaşma ve katılım alanlarının genişletilmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin demokratikleştirilmesine katkı sunulması bekleniyor.

Feminist/Kuir Biyografi Atölyesi projesi aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı - AĞ-DA’ya Diyarbakır ve Van’daki kadın ve LGBTİ+ hakları örgütleri ile aktivistlerinin aktif katılımı ve kentler arasında kurulacak ağ aracılığıyla üyeler arasındaki etkileşimin demokratikleştirilmesine katkı sunulması hedeflenmiştir.

Tuğba Kanlı Taş izniyle

ADA Eğitim Kooperatifi

ADA Eğitim Kooperatifi, Olağanüstü Hal döneminde KHK'lar ile üniversitelerdeki görevlerinden ihraç edilen “barış akademisyenleri” ve onlarla dayanışma içindeki meslektaşları tarafından 2017 yılı Ocak ayında faaliyetlerine başlayan Ankara Dayanışma Akademisi’nin (ADA) kurduğu bir sivil toplum örgütüdür.

AĞ-DA

ADA Eğitim Kooperatifi ve Birarada Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finansal olarak desteklenen Dayanışma Akademileri Aracılığıyla Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirme Projesi kapsamında oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dayanışma Ağı(AĞ-DA) bu projeyi gerçekleştirecek çatı oluşumdur. AĞ-DA’ya bugüne kadar kadın ve LGBTİ+ hakları alanında çalışan 113 akademisyen ve 60 sivil toplum örgütü üye olmuştur. Ağın amacı, üyelerinin araştırma ve alan deneyimini paylaşmalarını kolaylaştıracak kanalları geliştirmek, birlikte yürütülecek savunuculuk ve araştırmaları çoğaltarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sunmaktır. AĞ-DA Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği alanında OHAL'in yarattığı tahribatı ortadan kaldırabilmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine akademik bilgi ile hak savunuculuğu alanındaki ilişkiyi güçlendirmek üzere faaliyet gösteren ilk ve en geniş ağdır. 

İştirakçiler:

Barış için Kültürel Araştırmalar Derneği (Diyarbakır)
Rosa Kadın Derneği (Diyarbakır)
Star Kadın Derneği (Van)

Tuğba Kanlı Taş izniyle

Bu sayfa 12 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 17 Ocak 2023