Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Anadolu’nun Müzik Hafızaları Buluşmaları

Nisan - Eylül 2023
ADANA, DİYARBAKIR, KAYSERİ, MERSİN

Anadolu, çok kültürlülüğe binlerce yıl boyunca ev sahipliği yapan ve kültürler arası iletişimin en yoğun olduğu yerleşim alanlarının başında gelen bir coğrafyadır. Son yüzyılda artan milliyetçilik akımları ve kutuplaşma bu zenginliğe zarar vermiş ve tek tip kültür algısının yaygınlaşmasına neden olmuştur. Kültürlerarası diyaloğun canlandırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerek ülkemiz gerekse dünyamız açısından elzemdir.

Proje kapsamında, Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin bünyesinde faaliyet yürüten “Ortak Bellek” çalışma grubunun sorumluluğunda Adana, Mersin, Kayseri ve Diyarbakır illerinde yaşayan farklı dillerde ve farklı türlerde müzik çalışmaları yapan müzik kültürleri temsilcileri, yerel müzik icracıları, müzik toplulukları, konservatuar akademisyenleri/öğrencileri ve alan araştırmacıları ile bu amaçlar doğrultusunda bir araya gelinecektir. Ortak icra çalışmaları, atölyeler ve dinletiler gerçekleştirilecektir. Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerde yer alacak bireyler geçmişle bugün arasında kuracakları köprü vasıtasıyla Anadolu’da ortak kültürel birlikteliğin hatırlanmasına vesile olacaktır.

Tek tip kültür algısına ve kutuplaşmaya karşı bu çalışmalar büyük önem arz eder. Kültürler arası diyaloğun sürdürülebilir olması ve ifade özgürlüğünü müzik kültürleri başlığında da göstermek adına bu çalışmaların devamlılığını sağlamak zorunludur. Bu devamlılık Anadolu coğrafyasının çok kültürlü kimliğinin sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır.

Halk Ozanları Genç Sanatçılar ile Buluşuyor – Gaziantep, 2017

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği ve iştirakçileri

Anadolu Müzik Kültürleri Derneği, kültürel haklar ve azınlık hakları temelinde, binlerce yıl birlikte yaşamış olan Anadolu halklarının ortak müzik mirasını günümüz hafızası adına “ulaşılabilir” ve “hatırlanabilir” bir noktaya koyarak, ortak bir toplumsal geleceğin temellerini atmak amacıyla, Anadolu’daki halklar arasında yakınlaşmaya katkı sunmak isteyen; müzisyen, akademisyen ve alan araştırmacıları tarafından 2017 yılında Ankara’da kurulmuştur.  Kurulduğu günden bu yana çok kültürlülük üzerine çalışmalarını sürdüren ve alternatif bir akademi işlevi gören derneğimiz bu çalışmalarını yaygınlaştırma boyutunda da epey yol kat etmiştir. Bu başlıkta; atölyeler, dinletiler, konserler, söyleşiler ve seminerler düzenlemiştir. Derneğimizin bünyesinde Ankara’da 2018 yılından bu yana faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir Sanatevi vardır. Çalışmalarını bu sanatevi üzerinden yürütmektedir.

Âşıklık geleneği temsilcisi Ozan Dertli Polat (Kozan/ADANA), Diyarbakır ve çevresine dair müzik çalışmaları yürüten Mehmet Alişan Budak (DİYARBAKIR), müzisyen Aykut Şahin (KAYSERİ) ve Aratos Kültür Sanatevi kurucusu ve yürütücüsü Uğur Pişmanlık (Tarsus/MERSİN) bu çalışmamızda iştirakçi olarak yer alacaklardır.

Bu sayfa 12 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 17 Ocak 2023