Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Aktif Peyzajlar

Aralık 2023 - Kasım 2024
DİYARBAKIR

"Dünyanın Sonundaki Mantar Kapitalizmin Enkazlarında Yaşam İmkânı Üzerine" adlı kitaptan esinlenen "Aktif Peyzajlar" projesi, Diyarbakır'ın önemli bir parçası olan Hevsel Bahçeleri'nin kültürel peyzajını vurgulayarak kültürel diyalogu teşvik ediyor. Canlıları merkeze alarak, bu alandaki ilişki biçimlerine farklı perspektiflerden bakmayı ve görselleştirmeyi amaçlayarak, alanın korunmasına ve yeniden keşfedilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Hevsel Bahçeleri, atmosferi, peyzajı, biyolojik çeşitliliği ve endemik bitkileriyle birlikte şehrin ciğerlerini oluşturan tarihi ve doğal bir alandır. Ancak, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri'ne iktidar pratikleri tarafından yapılan müdahaleler yıkıma neden olmaktadır. Bu müdahaleler, yoğunluğu ve kaotikliği sebebiyle karanlıkta kalabilmektedir. Projenin hedefi, bu iktidar yıkımlarını gözler önüne sermek ve çevre ile olan ilişkileri yeniden düşünmeye teşvik etmektir. Proje, iki farklı aşamada şekillendirilmiştir: İlk aşama, proje alanında düzenlenecek yürüyüşlü atölyelerle alanın gözlem ve analizini içerir. Bu aşama, alandaki canlı etkileşimlerini keşfetmeyi ve sınırları bulanıklaştırmayı, insan müdahalelerini gözlemleyip belgelemeyi amaçlar. İkinci aşamada ise, yürüyüşlü atölyeler sırasında toplanan belgeler ve alandan elde edilen doğal materyaller ile biyomateryal üretimi hedeflenmektedir. Bu atölye, doğal ve biyolojik bağlam ile vücudumuz, kimliklerimiz ve ortamlarımız arasındaki ilişkiyi materyallere dönüştürerek samimi ve kişisel bir biyomateryal anlatımı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Rozelin Akgün

Rozelin Akgün (1995,Diyarbakır), Mustafa Kemal Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun oldu (2019). Akgün, multidisipliner bir sanatçı ve araştırmacı olarak tanınır. Araştırmalarında biyolojik döngüler ve biyomateryaller üzerine odaklanır ve yaratıcı sürecine sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik bağlamlar getirerek organik madde ve diğer formlara dönüşen materyaller temasıyla ilgilenir. Akgün, pratiğe dayalı deneysel araştırma yöntemleriyle insanlarla doğal dünya arasındaki ilişkileri keşfetmeyi ve malzeme araştırma projeleri aracılığıyla, daha içgüdüsel ilişkiler geliştirmeyi, bedenler ile çevreleri arasındaki sınırları bulanıklaştırmayı hedefler. 2022 yılında yerel sanat mekanı Loading'te açık stüdyo kapsamında biyoplastik örneklerinin yer aldığı "Biyo arşiv" adlı malzeme arşivini sergilemiştir. Aynı yıl A4 atölyede grup sergisine "Antropojenik kütle" adlı çalışması ile katılmıştır. 2023 yılında Saraybosna'da "Entangled Archives of Wars: Experiences, Images, and Politics of Representation" başlıklı sempozyumda çalışmaları ile birlikte konuşmacı olarak yer almıştır. Deneysel ilerleyen biyomateryal arşiv çalışmalarına devam eden Akgün, Diyarbakır’da yaşamakta ve üretmektedir.

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.