Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Anadolu’nun Kayıp Evliyası: Hızır Söylencesinin Derlenmesi

Aralık 2021 - Ağustos 2022
Çorum, Sivas, Kırıkkale, Nevşehir
Saha çalışmaları: Çorum, Sivas Nisan 2022, Kırıkkale, Nevşehir Mayıs 2022

Anadolu coğrafyası, çeşitli inanç, dil, etnik köken ve inanışa ev sahipliği yapmaktadır. Bu ev sahipliği, topraklarımızda önemli bir kültürel çeşitlilik yaratmıştır. Ülkemizdeki kültürel çeşitlilik, ne yazık ki, sürdürülen politikalar sonucunda her geçen gün kültürel tekilliğe evrilmektedir. Pek çok kültürel ve sanatsal öğe, günümüze aktarılamamakta ve unutulmaktadır. Anadolu topraklarında var olan kültürel çeşitliliğin araştırılması ve derlenmesine yönelik çabalar az ve cılızdır. Yazılı ve görsel iletişim araçlarıyla bu toprakların üzerinde yaşayan insanlara, bu kültürel çeşitliliğin aktarılması diyalog, hoşgörü, ifade özgürlüğü ve çoğulculuğu artıracaktır. Anadolu’da ‘‘Hızır’’ kültü, dini inanışları aşarak, önemli bir kültürel figüre dönüşmüştür. Projenin genel amacı, Anadolu toprakları üzerindeki bu çeşitlilikten kaynaklanan kültürel öğelerin insanların hafızasından silinmemesini sağlamaktır. Projenin özel amacı, Alevi inancında önemli yer tutan Hızır kültünün izini sürmektir. Belirlenen dört kentte saha çalışmaları yapılarak, halkın zihninde büyük bir yer edinmiş Hızır kültü ile ilgili söylenceler derlenecektir. Derlenen söylenceler, bir kitap haline getirilecek ve Anadolu’nun en önemli bir kültürel öğelerinden biri olan ‘‘Hızır’’ günümüze ve geleceğe aktarılacaktır.

Rivayete göre, Samandağ sahilinde buluşan Hz. Hızır ve Hz. Musa birlikte bu ağacın bulunduğu yere geldiklerinde Hz. Musa elindeki asayı toprağa saplar ve eğilip su içer. Tekrar dönüp baktığında asanın yeşerip fidana dönüştüğünü görür. Ağacın bugünkü haline binlerce yıl boyunca gelişerek geldiğine inanılır.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı 1994 yılında Hacı Bektaş Veli’nin düşünce ve öğretilerini korumak üzerine kurulmuştur. Günümüzde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, kültürel toplantılardan politik aktivizm kampanyalarına kadar uzanan bir skalada çeşitli etkinlikler gerçekleştirmektedir. Vakfın iki güncel hedefi vardır. Bunlardan ilki, Anadolu coğrafyası içerinde bulunan kültürlerin tektipleştirilmesine karşı durarak, bu kültürlerin araştırılması, belgelenmesi, korunması ve tanıtılmasını sağlamaktır. Vakıf, Alevi-Bektaşi toplumunun haklarını savunmanın yanı sıra, ülkemizdeki tüm insanlar için, kimliklerine bakılmaksızın, insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün korunması için mücadele vermektir.

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.