Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Az Şifalı Bitkiler

Aralık 2023 - Kasım 2024
MUĞLA, İSTANBUL

Yabani otlar veya otsu bitkiler, insanın doğa ile kurduğu ilişkide özellikle kent yaşamında pek görünmezler. Az Şifalı Bitkiler projesinin temel amacı, biri kentte diğeri kırsal alanda yaşayan iki kadın sanatçının yabani bitkiler veya başka bir deyişle “az şifalı bitkiler” aracılığıyla yaşadıkları coğrafyaları birbirlerine görsel, işitsel, yazınsal ve mekansal temsiller aracılığıyla aktarmak ve uzak olana yaklaşmanın yollarını farklı araçlarla keşfeden oyunsu bir diyalog kurmaktır.

Proje, biri İstanbul’da kalan, diğeri İstanbul’dan Gümüşlük’e giden iki sanatçının yaşadıkları bölgelerde yetişen yabani bitkilerin tarih boyunca kaydedilme biçimlerini ve kolektif hafızada taşıdıkları anlamlara dair araştırmaları kapsar, hem sanatsal ve anlatısal keşfi/üretimi hem de diyalog kurmayı desteklemeyi amaçlar. Ayrıca Türkiye’de henüz örneklerine az rastlanan görsel sanatlarda erişilebilirliği betimleme, ortam sesleriyle görsel sanatı işitsel sanata aktarma, çoklu duyusal deneyimler sunma gibi çözümlerle  toplumsal katılımda çeşitliliği ve çoğulculuğu önemser.

Proje tamamlandığında fiziksel mekan kısıtlaması olmadan herkes için sanatın parçası olarak, sınırları olmayan ve açık erişimli deneyime olanak sağlayacak, mekanlar arası seslerin ve imgelerin eşleştirildiği çevrimiçi bir dizin-kütüphane oluşturmayı hedefler.

Az Şifalı Bitkiler yoldaş türlerle bağ kurarak, göçle gelen yeni bir “diyalog” kurmaya alan açarken, tüm bunlarla birlikte kent ve çevre etrafında örülen sanatsal pratiklere eklemlenerek farklı coğrafyalarda çeşitli türler arası ilişkileri okumak, insan, doğa, sanat kesişiminde yapılan sanatsal üretimleri gündeme almaya ve çoğaltmaya katkı sağlamayı da hedefler.

Fotoğraf: İpek Kay, Gümüşlük, 2023

Fotoğraf: Hatiye Garip, İstanbul, 2023

Hatiye Garip

Hatiye, İstanbul'da yaşayan engelli bir illüstratör, çizgi roman sanatçısı ve tasarımcı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden 2015 yılında mezun oldu. Özyeğin Üniversitesi Tasarım, Teknoloji ve Toplum bölümünde yüksek lisans eğitimini, resimli çocuk kitaplarında engellilik temsillerini incelediği tez çalışması ile tamamladı. Kuşlar, çiçekler ve sıradan anlar çizmeyi seviyor. Erişilebilir illüstrasyon, çizgi roman, grafik tıp ile ilgileniyor, yansıma sesler ve saha kayıtları ile denemeler yapıyor. Son zamanlarda, Birleşik Krallık’tan ve Türkiye'den illüstratörleri bir araya getirdiği “Erişilebilir Çizgiler” projesini yürütüyor.

İpek Kay

İpek, iç mimar, tasarımcı ve illüstratör, Gümüşlük’te yaşıyor. 2021’de İTÜ Mimari Tasarımda Bilişim Programı’nda çocukların mekansal deneyimlerini destekleyecek yönde sayısal araçların kullanımına yönelik kuramsal ve uygulanabilir bir çerçeve geliştirdiği doktora tezini tamamladı. Kurucularından olduğu MonnoM’da çocukların duyusal deneyimlerini ve birlikte üretimlerini destekleyen fiziksel ve dijital ortamları eş zamanlı kullanabildikleri ortamlar tasarlıyor, atölyeler düzenliyor. Çocukların mekansal haklarına odaklanan insiyatiflerle oyun alanları tasarımına yönelik çalışmalarına devam ediyor, çocuk kitapları resimliyor. Çizimlerine ilgiyle izlediği bitkiler, bulutlar ve hayali doğa manzaraları eşlik ediyor.

Bağlantılar:

https://hatiyegarip.com/

https://ipekkay.com/

https://playmonnom.com/

https://www.accessiblelines.com/

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 1 Mart 2024