Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Beton, Hayvan, Deniz

10 - 16 Nisan 2023
Lara, Falezler / ANTALYA

Bir sanat projesi ile kıyıya yerleşme jestinin ikinci sergisi “Beton, Hayvan, Deniz”, şehri akışkan bağlarla dolaşan kıyı çizgisine dair yeni bir okuma üretiyor. Proje, denizseviyesinin biraz üzerinde falezlerin kıyıya erişime izin verdiği ölçüde bir mekân kurgusu içerisine yerleşiyor. Kıyı böylelikle seyirlik bir manzara oluşunun ya da gündelik kullanımlarının ötesine taşınarak sanat aracılığıyla kavranan ve paylaşıma açılan müşterek bir mekân halini alıyor. Sanatçıların kıyısı taşların sertliği ile konuşan, onunla yeni bir diyalog formu üreten işleri su yüzüne çıkarıyor. İzleyici ise günlük plaj kullanımlarına eklemlenen bu yeni diyalogu keşfe çıkan meraklı bir bakışa soyunuyor. Bir kayanın mekân üretimi üzerine düşünmek kıyının sunduğu ara yüzde yeni bir kırılma alanı yaratıyor. Falez ve denizin varlığı, akış ve kesintilerin süresiz takibinde dalgaların düğümlendiği ve tekrar çözüme kavuştuğu bir oluş formu üretiyor.

Sazlıklar, kaya korukları, kapariler ve farklı otlar daha önce hiçbir kıyı jestinde görülmediği üzere kendilerine yer buluyorlar. Kara ve su ortamının bileşeninde bir yüzü şehre dönük diğer yüzü denize ikili bir anlatı yapısı oluşuyor. Antalya’ya özgü kıyı oluşumlarının şehirle kurduğu ilişkilenme biçimlerinden bir yenisi, insan ve insan dışı türlerin ev sahipliğinde kendine özgü bir ekosistemi inşa ediyor.

Özge Yağcı, “İn-Flux”, 2021

Handan Dayı, “Satılık Deniz Parseli”, 2020
Drone: Ahmet Sait Yıldız

“Beton, Hayvan, Deniz” Proje Alanı
Fotoğraf: Kemal Tizgöl

Kıyı Project

Kıyı Project, mevcudiyetleri bir şekilde Antalya ile kesişen sanatçıların kentin farklı kıyı yerleşkelerinde gerçekleştirmeyi planladığı bir dizi eylemselliği içermektedir. Proje bağımsız, periferik ve kolektif bir oluşum olarak kent içerisindeki sanatçıların etkileşimini artırmayı hedeflerken; aynı zamanda pandemi sürecinde dijital ortama sıkışan sanat pratiğine alternatif bir mekân olarak doğayı yeniden hatırlatmayı arzular. Kentin sanatın merkezileşme sorunsalına periferik bir bağlantı dahi kurmadaki çekincesi, galeri mekanlarının yetersizliği ve var olan az sayıdaki güncel mekânın kentteki sanatçılarla kurduğu sınırlı iletişim; projenin bir mevcutlaşma/namevcutlaşma mekânı olarak kıyıya taşınmasına vesile olmuştur. Antalya’nın farklı kıyı topografyalarını mekânsal olarak deneyimlemeyi planlayan Kıyı Project, bir sanat projesi ile kıyıya yerleşmenin alternatif güzergahları üzerine düşünce biçimleri geliştirme isteği içerisindedir. Bu bağlamda üç farklı sergi projesi ile yola çıkan projede serinin ilk çıktısı “Şehrin Altı”, Haziran 2021’de Konyaaltı sahilinde izleyici ile buluşmuştur.

“Şehrin Altı”, 2021
Afiş görseli: Maria Aslanbey
Afiş Tasarımı: Özge Yağcı

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 23 Ocak 2023