Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Bir Binada Kozmopolit Kenti Aramak

Eski İngiliz Postanesi Arşivi Üzerinden Bir Yayın Projesi

Ocak - Aralık 2022
İSTANBUL

1859 yılında İngiltere, askeri yazışmalar için Galata'da bir postane binası kurdu. 1895 yılına kadar İngiliz Postanesi olarak hizmet veren bina, 1905-1912 yıllarında İngiliz Erkek Okulu olarak kullanıldı. Sonraki on yıllar içerisinde İstanbul'un kozmopolit geçmişini yansıtan farklı kişi ve topluluklar tarafından farklı işlevlerle kullanılmaya devam eden bina, bugün Postane adıyla yeniden işlevlendirilerek bir kültürel merkez olarak restore edildi.

Postane sosyal, çevresel ve kentsel etki odaklı çalışmalara ve ortak kültürel üretimlere ev sahipliği yapacak bir mekân olarak tasarlandı. Hem Postane’nin yer aldığı binanın geçmişine, hem de konumlandığı Galata bölgesine dair kentsel bellek yaratma amacıyla; restorasyon sırasında ortaya çıkan arşivleri değerlendirerek başlanan çalışmaya, farklı araştırma ve arşivler de eklenerek bir yayın ve seminer dizisi projesi hazırlandı. Postane binasının ve Galata’nın hem mimari hem de sosyal anlamda çok-kültürlü yapısı ile oluşturulacak tarih anlatısını daha rahat okunabilir ve paylaşılabilir hale getirmek amacıyla başlanan proje; arşiv çalışmalarının tasnifi, yayın haline getirilmesi ve araştırma sırasında ortaya çıkan temaların güncel tartışmalarda yer edinebilmesi için bir seminer dizisi olarak kurgulandı.

Proje, Postane’nin tarihinde yer almış aktörleri ve bu mekânı dönüştüren kültürel, sosyal, yapısal ve politik etmenlerin kentsel belleğe katkı sunmasını amaçlıyor. Projenin odaklandığı sosyal konular arasında, Galata'da faaliyet göstermiş farklı etnik ve sosyal grupların kente bıraktığı çok-kültürlü izler üzerinden bir tarih anlatısı kurmak, kurumsal ve kişisel arşivler yoluyla kentsel izlerin hikâyelerini belgelemek ve bu arşivi görünür ve anlaşılır kılmak üzere bir diyalog alanı yaratmak yer alıyor. Bu anlamda proje, sosyo-kültürel tarihi yapılı çevre üzerinden yorumlamak ve bu bilgiyi paylaşma amacı güdüyor. 

Postane
Fotoğraf: Emirkan Cörüt

Postane, 1995
Eleonara Arhelaou
SALT Araştırma arşivi

Mekanda Adalet Derneği

Mekanda Adalet Derneği (MAD) tüm kentsel ve kırsal mekânlarda, toplumsal ilişkilerde ve demokratikleşme karşısında etkisini artırarak gösteren inşaat/hafriyat öncelikli politik ekonomisinin dayattığı düzene karşı yerel toplulukların, taban hareketlerinin, aktivistlerin tarihsel, toplumsal kültürel ve mekânsal adalet taleplerini ve yaşamı merkeze alır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, mekâna dair nitelikli, yenilikçi ve kamusal bilgiyi biriktirir, üretir ve paylaşır. Pratikleri arasında araştırma ve yayıncılık, yürüyüşler, haritalama, video aktivizm ve belgesel üretimi, eğitim ve savunu faaliyetleri, veri derleme ve görselleştirme bulunur. MAD tüm çalışmalarında dayanışmayı odağına alır.

Proje yürütücülüğü Liana Kuyumcuyan, arşiv çalışmaları ise Murat Tülek tarafından yapılacaktır.

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 25 Nisan 2022