Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak

Eylül 2022 - Mart 2023
ESKİŞEHİR

Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak projesi, günümüzde gitgide daha görünür ve yakıcı hale gelmiş olan göçmenlik olgusunun tarihine, çeşitli biçimlerine, birey ve toplulukların hayatında yarattığı olumsuz etkilerin kaynaklarına yönelen seminerlerden ve tüm bu dışlama mekanizmasını tersine çeviren bir göçebeler ulusu tahayyülünü yaratıcı süreçlerle inşa etmeyi hedefleyen atölye çalışmalarından oluşuyor. 

Proje, sadece çeşitli sebeplerle yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmış ya da terketmeyi seçmiş olanları değil, devletlerin vatandaşlık tanımının dışına taşan deneyimlere sahip olan herkesi “göçmen” olarak nitelendiren bir kavramsallaştırmayı temel alıyor. Bu perspektifle, mülteciler, cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle toplumsal alandan dışlananlar, siyasi tercihleri nedeniyle vatandaşlık ve kent haklarından faydalanamayanlar ve muhalifler de (yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kalmamış da olsalar) göçmendirler. 

Seminerler, bu toplumsal kesimlerin deneyimlerinin kökenlerini, özellikle ulus devletlerin dışlama mekanizmalarının tahlili üzerinden tarihsel ve kuramsal bağlamına oturtmayı hedefliyor. Dışlanmışlık durumunu yaratıcı süreçlerin başlangıç noktası olarak alan atölye çalışmaları ise bu dışlama mekanizmalarının ortadan kalktığı bir toplum hayalinin yaratıcı temsilini üretmeyi hedefliyor. Proje, ulus devletlerin kuruluş aşamalarındaki yasal, kültürel, kentsel ve estetik müdahalelerin nasıl tasarlandığını tahlil etmeyi ve bunların parodisini üretirken çoğulcu ve kucaklayıcı bir göçebeler ulusunu hayal etmeyi hedefliyor. Bedenin, emeğin ve boş zamanın, devletin öngördüğünden bağımsız nasıl örgütlenebileceğine ilişkin tahayyülün, performansla, müzikle mimari ve tasarımsal üretimle ifade edileceği Bir Göçebeler Ulusu Tasarlamak sergisi ile tüm tartışma ve tasarımları içeren katalog, projenin çıktıları olarak kamuya sunulacak. 

Constant Nieuwenhuys, New Babylon, 1961, litho. Collection Het Nieuwe Instituut, archive Academie van Bouwkunst Amsterdam (ABAM) 

OPUS XI

OPUS XI, vicdani retçi olduğundan sivil ölülüğe zorlanmış bir performans sanatçısının, açık erişim ilkesini benimseyen bağımsız bir yayınevinin, mültecilere yönelik sivil toplum çalışmaları yapan hak savunucularının ve mimarlık, tasarım, sanat alanlarında etkin kişilerin kurduğu bir inisiyatif. Ana faaliyetleri, mimarlık ve sanat üzerine seminerler, atölye çalışmaları, sergiler, konserler ve kitap yayımını içeriyor. 

http://opusonbir.com/ 

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.