Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Çanakkale Erişilebilir Kültür Ekosistemi

Aralık 2021 – Eylül 2022
ÇANAKKALE

Erişilebilir Her Şey koordinatörlüğünde ve Troya Kültür Derneği ortaklığında yürütülen ÇEKE Projesi ile Çanakkale’de kültür sanat alanında faaliyet gösteren 10 kurumun engellilik ve erişilebilirlik bağlamında kapasitelerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında Çanakkale'de faaliyet gösteren kültür aktörlerine engellilik algı ve farkındalığı, kültüre erişim için temel erişilebilirlik uygulamaları ve betimleme eğitimleri verilerek engellilik ve erişilebilirlik konularında bilinçlenmeleri desteklenecektir. Kurumların harekete geçme kapasite ve motivasyonlarını arttırmak için eğitimler sonunda Çanakkale Erişilebilir Kültür Platformu kurulacak, kurumların deneyim paylaşması sağlanacak ve iyi örnek paylaşımları yapılacaktır. Eğitimlerde edinilen bilgilerin somut çıktıya dönüşebilmesi için proje boyunca eğitim alan her kurumun kültür sanat alanında yaptığı en az bir etkinliği erişilebilir kılması teşvik edilecek ve bu etkinliklere engelli katılımı sağlanması için iletişim çalışmaları yürütülecektir. Erişilebilir Her Şey sosyal medya hesabı proje süresince bir kaynak niteliği görecek ve erişilebilir kültür sanat konusunda gönderiler paylaşılacaktır. Proje sonunda Çanakkale yerelinde erişilebilirliği önceleyen ve engelli örgütleri ile temas kurabilen bir kurumlar ağı oluşması ve engellilik alanında yaşanan kültür sanata erişim sorunlarının azalmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Sakıp Sabancı Müzesi Dün, Bugün, İstanbul Sergisi (2020) Erişilebilirlik Çalışmaları
Fotoğraf: Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, Emir Uzun

Erişilebilir Her Şey

Erişilebilir Her Şey, kurumlara erişilebilirlik danışmanlığı veren bir sosyal girişimdir. Bu kapsamda fiziksel erişilebilirlik raporlamaları, kurumların taleplerine göre araştırmalar, farklı departmanlara yönelik özelleştirilmiş algı ve farkındalık eğitimleri, dijital erişilebilirlik tespitleri ve süreç mentörlüğü destekleri sağlanmaktadır. Genel topluma yönelik işaret dili eğitimleri ve iletişim çalışmaları ile ise toplumsal dönüşüm yaratılmak hedeflenmektedir. Tüm bu süreçlerde doğrudan engellenen bireyler ile çalışılmakta ve katılımcılık ilkesi gözetilmektedir. 2019’dan bu yana sanat kurumları ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda 8 kültür sanat festivalinin kapsamlı olarak erişilebilirliği sağlanmış, çeşitli müzelerde yer alan görseller betimlenmiş ve galeriler ile sanata erişim konusunda çalışmalar yapılmıştır. Beraber çalışılan kültür sanat kurumları ve etkinlikleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi, Arter, British Council, Engelsiz Filmler Festivali, İki Yaka Kısa Film Festivali ve Bozcaada Caz Festivali sayılabilir.

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 25 Nisan 2022