Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Çok Kültürlü İstanbul'un Mutfak Hafızası

Aralık 2022 - Temmuz 2023
iSTANBUL

İstanbul, tarihi yüzyıllara dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Farklı medeniyetlerin birbirlerine ilham verip etkilediği bu şehrin fiziki ve kültürel yapısındaki zenginlik ne yazık ki yeteri kadar görünür değil. Ulus devlet sürecindeki tek tipleştirici politikalar, kentin çok katmanlı yapısına geri döndürülemeyecek zararlar verdi. Sadece kentin demografik yapısını değil aynı zamanda somut ve somut olmayan kültürel mirasını da büyük ölçüde yok eden bu politikalara rağmen İstanbul’da hâlâ Ermeniler, Yahudiler, Rumlar, Bulgarlar gibi pek çok etnik grup yaşamaya, kendi kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. İstanbul’un, birçok kültürün birbirini besleyerek ortaya çıkan çok katmanlı yapısı ve kültürü, görünür olmayan ve saklı birçok hikâyeyi barındırıyor. Çok kültürlü İstanbul'un mutfak hafızası belgesel filmi, İstanbul’un çok kültürlü ve çok dilli yapısından yola çıkarak bu şehirde yaşayan farklı toplumların mutfaklarına konuk oluyor. Belgesel, tek tipleştiren devlet politikalarına karşın farklı toplumların kendi kültürlerini nasıl yaşattıkları ve gelenekleri kuşaktan kuşağa nasıl aktardıklarını yansıtıyor. Kişilerin anadillerinde yapılan görüşmelerde sadece geleneksel yemekler ve tarifleri değil aynı zamanda kişilerin hayat hikâyelerinden hareketle alternatif bir İstanbul tarihini de izleyicilerle buluşturuyor.

Narod Avcı 

Narod Avcı kültürel miras ve sözlü tarih alanlarında çalışmalar yürütüyor. “Türkiye'de Diasporalar: Kuzey-Batı Kafkasya Halkları Örneği” adlı sözlü tarih projesinde lisans bursiyeri olarak çalıştı. Proje çıktısı olarak hazırlanan ‘Hafızam Çerkesce’ adlı kitabın bölüm editörlerinden biri olarak görev aldı. Kültür Varlıklarını Koruma Derneği'nin ‘70TK Tatavla'dan Kurtuluş'a adlı projesi kapsamında sözlü tarih görüşmelerini yaptı ve proje kapsamında hazırlanan sergi için bir belgesel hazırladı. 2018-2021 yıllarında, Hrant Dink Vakfı'nda Kültürel Miras Proje Koordinatörü olarak çalıştı ve ‘KarDes: Çok Kültürlü Hafıza Turları Rehberi’ uygulamasını koordine etti. Hrant Dink Vakfı tarafından yayınlanan Sessizliğin Sesi, Sivas Ermenileri Konuşuyor ve Sessizliğin Sesi Kınalıada Ermenileri Konuşuyor başlıklı iki kitabı derledi. Şu anda Ermeni tarihi, sözlü tarih ve Batı Ermenilerin somut olmayan kültürel mirası alanlarında çalışmalarını sürdürmekte.

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.