Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi Dijital Kapasite Geliştirme ve Sürdürülebilirlik Projesi

Kasım 2023 - Ağustos 2024
İSTANBUL, ÇEVRİM İÇİ

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi kapsayıcılık, katılımcılık ve kesişimsellik ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösteren bir sanal müzedir. Fiziksel ve sanal sergilerin içeriğiyle ilişkili feminist müze pedagojisi modülleri ve kültürel etkinlik konseptleri, müzenin çalışmalarının bütünleyicisidir. Her proje ile kadın ve LGBTİ+ tarihi, siyaset, eğitim, çalışma yaşamı, kültür, sanat ve iklim krizi gibi farklı bağlamlarda toplumsal cinsiyet rollerini tartışmak için alternatif alanlar açar. 

Müze kapsayıcı kültürel konsepti yanında, dünyada geri tepme (gender backlash) olarak tanımlanan kadın ve LGBTİ+ haklarına yönelik saldırılara cevap olarak, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa uğrayan, görünmeyen ve yok sayılan gruplara ve öznelere  online ve çevrim içi olanaklarla alan açar,  görünürlük sağlar. 

Müze, dijital kapasite geliştirme ve sürdürülebilirlik projesi ile site alt yapısını geliştirmek, bütüncül kurumsal kimlik çalışmasını yapmak, iletişim stratejisini geliştirmek, sosyal medya görünürlüğü çalışmaları yapmak,  dijital güvenliğini sağlamak, gönüllü yönetimi ve yapılandırma çalışmalarını oluşturarak, sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi

İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin  kurucuları, kadın tarihini kapsayıcı konseptle yeniden yazmak  hedefiyle 2011'de kurdukları ve 2012 ve 2021 arasında yürüttükleri İstanbul Kadın Müzesi'nde deneyim kazandı. Aynı gönüllü ekip,  Ekim 2021’den itibaren  çalışmalarının kapsamını toplumsal cinsiyet bakış açısıyla genişleten kapsayıcı, katılımcı ve kesişimsel konseptli İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi’ni kurarak, çalışmalarına devam etti. İstanbul Toplumsal Cinsiyet Müzesi'nin taşıyıcı kurumu, 14.02.2022’de kurulan Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği'dir. Müzedeki projeler,  farklı yaşlarda (23-73), farklı yaşam deneyimleri ve uzmanlık alanları olan onsekiz gönüllü ile feminist pedagoji anlayışıyla,  deneyimli ve deneyimsiz gönüllülerce  birlikte öğrenme süreçleriyle gerçekleştirilmektedir.

Bağlantılar:

https://www.instagram.com/istgendermuseum/ 
https://www.facebook.com/istgendermuseum 
https://twitter.com/istgendermuseum 
https://www.youtube.com/@istgendermuseum 

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.