Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Duy Sesimi

Aralık 2022 - Eylül 2023 
İSTANBUL, ADANA, HATAY

“Duy Sesimi” müziğin iyileştirici, dönüştürücü, birleştirici gücünden hareketle, toplum tarafından kendilerine biçilen rol, sorumluluk ve davranış beklentiler nedeniyle ”sesi bastırılan ve sessizleştirilen kadınlara” kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir alan açtı. Seslerinin yükseltilmesi ve duyurulması için  bu proje kapsamında Mor Dayanışma işbirliğiyle, Türkiye’nin farklı illerinde sosyo-ekonomik olarak zorlu koşullar içindeki mahallelerde farklı yaş gruplarından kadınlarla müzik atölyeleri gerçekleştirildi. Atölyelerde amaç; toplumumuzdaki kadınların potansiyellerini ve içlerindeki iyileştirici gücü keşfetmelerini, özgüven ve yaşam kalitelerini arttırmalarını, müzik vasıtasıyla seslerini güvenle çıkarmalarını ve ortak sorunlarını müzik yoluyla ifade ederek birliğin gücünden faydalanmalarını yani ‘akordlanmalarını’ sağlamaktı. Atölyelerde üretilen şarkılar KALAN müzik sponsorluğunda albüme dönüştürüldü. Dijital platformlardan elde edilecek gelirin Mor Dayanışma’ya aktarılarak kadın çalışmalarının desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması hedefleniyor.

Albümü dinlemek için:

https://open.spotify.com/album/38OT8KTtVjq5AcDjVjMIIY?si=FNYx5Q_5TYuf0jRW_EY6Qg

Asena Akan

https://www.instagram.com/asenaakan/  https://open.spotify.com/artist/2X7jXuSsFrOi63aRXh1XqP 

İstanbul doğumlu Asena AKAN, 5 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarında klasik keman ile başladığı müzik eğitimine, İstanbul Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı Opera Bölümü’nde devam ederek 1998 yılında mezun oldu. Ardından caz vokal/teori çalışmaları yapan Akan’ın 2013 yılından beri söz ve müzikleri kendisine ait albümleri ve single çalışmaları bulunmaktadır. Vokal ve bas gitarla “ANDA” ve “Flues” gruplarında yer alan sanatçı, müzikal yolculuğuna beste çalışmaları, “Asena Akan & Tanju Eren” ve “Asena Akan Contempo” adlı müzik projeleri ile devam etmektedir.

İstanbul Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri’ni tamamlayan Akan, Prof.Dr. Haluk Yavuzer’in asistanlığını yaptığı 1997-2001 yılları arasında müzik terapi, psikodrama, aile ve grup terapileri, etkili öğrenme, etkili iletişim/etkili öğretmen eğitimi ve sanat terapisi alanlarında eğitimler aldı. Teorik alandaki birikimini alana aktarmak ve pratik deneyimini arttırmak isteyen Akan, 2001-2010 yılları arasında özel ve devlet okullarında psikolojik danışman ve eğitim danışmanı görevleriyle çeşitli yaş ve özellikteki birey ve gruplarla çalışma imkanı buldu. Ebeveyn ve öğretmenlere yönelik çok sayıda eğitim, seminer verdi, atölyeler düzenledi.

Halen, 'müziğin iyileştirici/dönüştürücü gücünü', psikolojik danışmanlık yöntemleri ile sentezlediği multidisipliner yaklaşımla; farklı özellikte birey ve gruplarla çalışmalar yapmakta; ; “Kendini Akord Et” adları altında 'müziğin iyileştirici/dönüştürücü gücünü’ yaygınlaştırrma amaçlı seminer ve atölyeler düzenlemektedir. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BAUSEM)‘de “Müzikle Terapi” Eğitim Programı yürütücüsüdür 

İştirakçiler:

Kalan Müzik

Kalan Müzik, 1991 yılında Hasan Saltık tarafından kurulmuştur. Kuruluş amacı az bilinen kültürleri ve müzik türlerini bir arşiv halinde toplayıp müzik piyasasında bu birikime bir pazar yaratmaktır. 

Mor Dayanışma

Tacize, kadın katliamına, savaşa, beden ve emek sömürüsüne, doğanın yağmalanmasına, homofobiye, tüm hiyerarşi biçimlerine, kadına yönelik her tür şiddete karşı mücadele eden kadınların bir araya geldiği bir kadın kurumudur. 2015 yılında Antakya'lı kadınların bir araya gelerek Mor Dayanışma adında mahalle derneği kurmasıyla başladı.  Geldiğimiz süreçte Türkiye'nin 10 ilinde kadın meclislerini kurmuş, diğer illerde dayanışma ağlarını genişletmeye devam etmiştir. Erkek şiddetinin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için feminist politikaların geliştirilmesine öncelik vermektedir. Aynı zamanda politika uygulayıcılara şiddetin önlenmesi için gereken uygulamaların ve önlemlerin alınması adına baskı uygulanması için çeşitli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Yerellerde yaşayan kadınların kendi ihtiyaçlarına uygun şekilde etkinlikler, buluşmalar, paneller, bilinç yükseltme çalışmaları yapmakta ve dayanışma ağları kurmaktadır. 

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.