Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Eksik Tuğlalar

Aralık 2023 - Haziran 2024
ÇANAKKALE

“Eksik Tuğlalar”; Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Şapköy’ün kadınlarını konu edinen ve sanatsal anlatı biçimini fotoğraf ve multimedya hikâye anlatımı teknikleri üzerinden inşa eden bir projedir. Bu proje merkezine; maddi ve sosyal nedenlerden dolayı köyden Ayvacık’a göç eden nesil ile onların köydeki ebeveynlerini alır. Her iki neslin yaşam mücadelelerini, yaşantılarını ve içinde bulundukları ekonomik kazanımlarını kırsal ve kent ayrımından irdeleme yoluna gider. Bu bağlamda proje; Şapköy özelinde, kadın odaklı kooperatiflerin kırsalda yarattığı sosyo-ekonomik dönüşümü ve cinsiyet eşitliğine olan katkısını sanatsal bir bağlamda ortaya koymayı amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda Şapköy’den Ayvacık ve Çanakkale Merkeze göç eden kadınlar; “kentli” yaşam biçimi içerisinde bulundukları “yeni” ortamlarında, “şeyleşme” ve “yabancılaşma” gibi temaları ön plan çıkartan deadpan estetikten faydalanılarak fotoğraflanacaktır. Bu portrelere, kadınların köyle olan içsel bağlarını vurgulayan aile albümlerine ait vernaküler fotoğraflar ve hatıralarına ait güncel mekanlarda üretilen görseller eşlik edecektir. Özne ve mekân ilişkisi, portre ve onlara eşlik eden hatıralar üzerinden kurgulanarak kavramsal bir boyut kazanacaktır. Bu fotoğraflar, köyün kamusal çehresini şekillendirmek için inşa edilen duvarda sergilenerek köyden göç eden nesli, “eksik tuğlaları”, sanatsal bir bağlamda tekrar bir araya getiren okumaya dönüşecektir. 

Geçmiş Zamanın İzinde: Aphrodisias / 2017

Onur Tatar

Onur Tatar (1984, Gelibolu) 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu. Öğrenciliği döneminde fotoröportajları çeşitli dergilerde yayınlandı. 2012 yılında DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü Fotoğraf Anasanat Dalı’ndan mezun oldu. Görüntü yönetmenliği ve kurgu alanında çeşitli çalışmalarda yer alan Tatar, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Doktora programından 2018 yılında mezun oldu. Ulusal ve uluslararası sergilerde yer alan Tatar, akademik çalışmalarına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde Doçent ünvanıyla devam etmektedir.

Çiçeklere Övgü/2023/ Orman Yangını

Çiçeklere Övgü/2023/ Susuz Yaz

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.