Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Galata'nın Gündelik Akustik Palimpsestleri

Aralık 2023 - Kasım 2024
İSTANBUL

Sanatçı/araştırmacı kamusal mekanda gündelik yaşamın sonik deneyimine odaklanmakta, bu bağlamda şehircilik doktora programında sürdürdüğü çalışmalarında, akademik bilgi üretimini uygulama odaklı araştırma olarak gerçekleştirmektedir. Bu araştırma pratiği; Gündelik Akustik Palimpsestler, sanatsal etkileşimin mekân, kamu ve akademi arasındaki ilişkiselliği kuvvetlendirerek, dinleme, yürüme, ses yürüyüşü, (ses) haritalama, performans ve yerleştirmeler gibi metod ve aksiyonlarla, çalışma atölyeleri formatıyla işbirlikçi bir süreç oluşturmaya yardımcı oluyor. Uygulamasında, eleştirel mekânsal pratikle mekân ve sanatsal üretimle açık tartışmalar ve kolektif katılım için gündelik hayatın farklı aktörleri/öznellikleri dahil eden ortak bir alan yaratır ve kamusal mekân tartışmasına olması gerektiği gibi çokluk getirir.

Proje, mega projelerle kentsel gerilimlerin arttığı, soylulaştırma, yerinden edilme, özelleştirmelerle kamusal mekan erişilebilirliklerin giderek kısıtlandığı Galata'da gerçekleştirmektedir. Farklı kent morfolojisi, demografisi, mimari ve coğrafyaların kesitini alan Haliç ve Galata Kulesi arasında belirlenen -yürüyebilen bedenlerin dahil olabildiği- rotada pilot çalışmalar 2021 yılında başlamıştır. İlk bulgularda dikkat çeken bu kamusal mekan aksındaki dinleme ve yürüme pratiğinde kadınlar ve LGBTQ+ bireyler bedenselleşmiş kamusal mekan deneyimlerini kendilerininde farkında olduğu ve olmadığı hem işitsel hem de bedensel deneyimlerle, paylaşımlarla ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda yeni oluşturulacak atölye çalışmalarında bu iki gruba öncelik verilecek ve hak temelli (kent hakkı da bu bağlamda tartışılacaktır) sivil toplum örgütleriyle kurulacak iletişim ve açık davet yoluyla bir araya gelinecektir.

Atölye çalışmalarında akademik bilgi üretimi ve sanatsal üretimi işbirliğiyle gerçekleşicek, çevrimiçi ses-haritası platformu soundinbetweenness.org farklı ses-beden-mekan ve kent ile ilgili sorulara ve araştırmalara imkan tanımasını hedefleyen arayüz iyileştirilmesi bu proje sonucunda gerçekleştirilecek.

Sena Karahan

Sena Karahan araştırmacı, mimar ve ses-sanatçısı. Doktora adayı Sena, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik programınıda çalışmalarına devam etmekte. Eş zamanlı olarak farklı inisiyatiflerle gönüllü ve proje bazlı çalışmalar gerçekleştiriyor. Mimari ve mimari akustik alanında da projelerin üretiminde ve denetiminde görev almakta. 2018 yılından bu yana ulusal/uluslararası akademik konferans ve misafir sanatçı programlarına katılım göstermekte, beden, mekan (deneyimi), kamusal ve kentsel mekan tartışmalarında yaratıcı & kolektif ve kritik mekansal pratikler üreterek akademik ve gündelik bilgi arasında ortaklıkların kurulmasına yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bağlantılar:

soundinbetweenness.org
instagram.com/soundinbetweenness
twitter.com/soundinbtwnnss 

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 15 Şubat 2024