Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Geçmiş ve Geleceğin Ortasında Hikâyeler

Aralık 2021 - Mayıs 2022
MERSİN

Geçmiş ve Geleceğin Ortasında Hikâyeler projesi, Mersin'de yaşayan dört mülteci yazar ile iki yerel topluluk üyesi yazarı buluşturdu. Yazarlar, farklı coğrafyaların ortak kültürel değerleri üzerinden yeni hikâyeler yazdılar ve bu hikâyeler kamusal alanlarda sunuldu. 

Proje faaliyetleri kapsamında, Mersin'in kültürel özelliklerinin değerlendirilmesine olanak sağlayacak kültür gezileri yapıldı. İbadethaneler, mezarlıklar, arkeolojik alanlar, önemli cadde ve mahalleler, kent merkezi ve diğer kamusal alanlar katılımcılar tarafından bir danışman rehberliğinde ziyaret edildi. Takiben, katılımcıların göç coğrafyası ve yeni yerleştikleri kentin ortak kültürel değerlerini tartışıp esinlendiği kurmaca atölyeleri düzenlendi. Atölyelerde açığa çıkan 7 hikâyenin (her bir yazara ait bir hikâye ve bir adet ortak hikâye) kamusal alanlarda sunumuyla proje sona erdi. Yazarların hikâyeleri proje sonunda kitapçık olarak basılı hale getirildi ve kütüphaneler, web sitesi, sosyal mecralar vb. alanlarda uzun soluklu erişime açıldı.

Göç etmiş toplumların içine kapanarak bir koruma refleksi göstermesi ve yeni yerleşim yerlerinde kendi kimliklerinin rengini yavaş yavaş yitirmesi, gelecek kuşaklara eskinin hikâyelerini aktarmayı engellemektedir. Geçmiş ve Geleceğin Ortasında Hikâyeler projesi, yazarlar aracılığı ile hem bu kültürel hafızanın diri tutulması, hem de toplumlar arasındaki fark ve benzerliklerle bir toplumsal barış ortamı sağlanmasına katkı sunmayı amaçladı.

Maya Derneği

Maya Derneği Mersin ili ve çevresinde faaliyet yürütmektedir. Maya Derneği, farklı çalışma alanlarında uzman ve farklı meslek gruplarında çalışan birçok kişinin yan yana gelerek yürüttüğü gönüllü faaliyetleri resmileştirerek 2017 yılında kuruldu.

Maya Derneği, göç, toplumsal cinsiyet, ekoloji, barış ve dezavantajlı bireyleri kapsayan bir çok konuda kısa ve uzun vadeli faaliyetler yürütüyor. Bu faaliyetler söyleşi, dayanışma etkinlikleri, projelendirilmiş çalışmalar veya savunuculuk etkinlikleri şeklinde olabilmektedir. Dernek, tüm bu çalışmaları tam-yarı zamanlı profesyonel çalışma arkadaşları ve derneğin aktif bileşeni olan gönüllülerle yürütüyor. Etnik, kültürel, cinsel, sınıfsal her türlü ayrımcılığın karşısında duran Maya Derneği’nin çalışmalarının temelini demokrasi, adalet, eşitlik, barış, evrensel hukuk, evrensel insan hakları, doğa dostu yaşam, özgürlük değerleri oluşturuyor. 

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 25 Nisan 2022