Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Geleceğin Kentlerine Doğru Bir Öğrenme Deneyimi

Aralık 2022 - Nisan 2023
ANKARA

Bu eğitim programı, dirençli ve sürdürülebilir kalkınmada yerel kültürün dönüştürücü rolüne odaklanmakta; geleceğin tasarımcılarının çeşitliliğini, bilgi ve beceri kapasitesini geliştirmeyi önemsemekte; kültür, yaratıcılık ve yeşil işleri kapsayan stüdyo oluşturmaktadır.

Eğitim programı, yeşil beceriler ve insan odaklı tasarım odak konuları çerçevesinde şekillenirken yaratıcılığı ve kavramsallaştırmayı ders kapsamında ele almaktadır. Programda hedef kitle 18-25 yaş arasında gençler olup katılımcılar ile eğitim, öğrenim ve uygulamalı dersler gerçekleştirilecektir.

Program kapsamında amaç, beceri-eğitim sistemleri ve yerin kültürü bağlamında çevre politikaları arasında koordinasyon sağlayarak kapasite geliştirmektir.

Eğitim programı, gençlerin kilit rol oynadığı karar alma süreçlerinde yaratıcılıklarını eyleme dönüştürme ve sosyal diyalog sağlama konusunda anlamlı katılımı teşvik etmektedir. Böylece yerelden başlayan bir hareketle, katılımcıların bilgilerine katkıda bulunmak, pekiştirmek ve harekete geçebilmeleri amacıyla insan odaklı tasarım, çevre bilinci ve yeşil beceriler odaklı bir eğitim programı hazırlanmıştır. Eğitim kapsamında bu konuların akrandan akrana aktarılması ve daha fazla kişiyle ulaşmasına yönelik çalışmalar da yapılacaktır.

Amaç bir yandan tartışma ve sorgulama ortamı oluştururken bir yandan da interaktif katılımı önemsenmektedir. Katılımcıların dersler esnasında teorik bilgilerini genişleterek atölyeler aracılığıyla da öğrendikleri bilgiyi içselleştirip özümseyecekleri ve üretim yapacakları bir süreç planlanmıştır. Program, üç aşamadan oluşmaktadır. Eğitim aşaması, ders içeriklerinin olduğu öğrenme ve yeni bilgi edindirmenin önemsendiği aşamadır. Üretim aşaması, edinilen bilgilerin, üretime ve fikirlere dönüştüğü aşama olup, katılımcı gençlerin Ankara hakkında söz söyleyip, yerelin çeşitliliğini kullanarak kendi sorunlarına çözüm buldukları aşamadır. Paylaşım aşaması, eğitim programındaki sonuç ürünlerin sergilenmesini ve sosyal etki yaratmaya yönelik olarak aktarılması şeklinde tasarlanmıştır.

Fotoğraflar: Bilgin Durmaz

AnkaraAks

Aks, yaratıcı endüstriler alanında çalışan stratejik tasarım stüdyosudur. Yaratıcı Endüstriler alanında tasarım, mimarlık ve planlama bağlamında odak üretirken, sosyal etkisiyle şehirleri farklı ölçeklerde yeniden düşünerek araştırma, oyunlaştırma metotları ile sürdürülebilir çözümler, stratejiler ve projeler geliştirir.

Mevcut paradigmaların değiştiği yeni dönemde bu değişime yön vermek hedefiyle topluluk tabanlı tasarım, mekânın ortaklaşa tasarımı, oyunlaştırma ve oyun ilkelerine dayanan bir vizyon çizer.

2019’da Ankara’da kurulan Aks, topluluk tabanlı tasarımın gücüne inanarak disiplinler arasındaki işbirliğine dayanan kolektif bir üretimde bulunuyor. Tasarım disiplinlerini ortak zeminde buluşturarak geleceğin inşasında kendi ütopyasını yaratan bir ekip oluşturuyor.

Aks yaratıcı ekibi tarafından çok seslilik ve işbirliği ilkesine dayanarak geliştirilen odak projelerle kent hakkını savunarak mekânı iyileştiren çözümler üretiyor. Ürettiği çözümlerle mekâna dair kapsayıcı, doğayla uyumlu ve standardizasyona karşı pratikler geliştiriyor.

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.