Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Geleneksel Çocuk Oyunlarının Derlenmesi ve Yaygınlaştırılması

Ağustos 2023 - Mayıs 2024
MARDİN, DİYARBAKIR

Toplumun değişen tüketim alışkanlıkları, teknolojik materyal ve aygıtlar, Tv, telefon ve internet gibi ögeler, toplum içerisinde iletişim yöntem ve araçlarını da değiştirmiştir. Bu değişimlerin birçok yararı olduğu gibi birçok yan etkileri de bulunmaktadır. Bu yan etkilerin başında ise birçok gelenek ve göreneğin kaybolması gelmektedir. Bunun en önemlisi olan ve toplumun hafızasını barındıran sözlü edebiyat geleneği en başta gelmektedir. Ana aktörleri olan usta anlatıcıların artık bu geleneği aktaracak yeni nesillerin ilgisini kazanma noktasında kitle iletişim ve dijital medya araçlarına mağlup olmaya başladığı görülmektedir. Mağlup olan sadece usta anlatıcılar değil, birçok çocukta teknolojiye mağlup olup, çok ciddi sosyal, psikolojik ve dil sorunu yaşayan ve yaygın gelişimsel boğukluğunu tetikleyen sorunlar görülmektedir. İlginin zayıflamasından kaynaklı sözlü edebiyat geleneği ve daha bir çok kültürel unsur ve ritüel kaybolmuş veya kaybolmakla karşı karşıyadır. Sözlü edebiyatın anlatıcıları artık sadece yaşlı insanlardır. Bu yaşlı insanların bir kaç on yıl sonra dinozorlar gibi nesilleri tükenecektir.

Bu bağlamda eğitim ve öğretim araçlarına aktarılamayan unsurların yok olmaması mümkün değildir. Bir de eğitim ve öğretim de kullanılmayan dillerin durumu düşünüldüğünde durum daha vahim bir hal almıştır. Türkiye'de eğitim dilinin sadece Türkçe olduğu düşünüldüğünde, diğer dillerde hayat sürmekte olan ve toplumun zenginliğini ve çoğulcu yapısını sağlayan kesimlerin dezavantajlı konumları daha zor bir durumla karşı karşıya kalındığı anlaşılıyor.

Bu proje ile bütün tahribatın önüne geçilemeyeceğinin farkında olarak, derleme, Mardin'in 3 köyü olan Aykut(Dêrgûz), Kışlak(Şivistan) ve Birık(Bîrikê) de gerçekleşecek.  Kaybolmaya başlayan ve sadece yaşlı kesimlerin artık bilgi sahibi olduğu ancak toplumun kültürel kodlarını, ritüellerini, inançlarını yansıtan sözlü kültüre ait yazılı olmayan çocuk oyunlarının kayıt altına alınması, çocuk oyunlarına erişim imkânı sağlanması, çocukların sosyal ve gelişimine katkıda bulunması, ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmeleri, çalışmamın çıktıları bir eğitim materyali olarak kullanılması, sözlü kültür alanındaki ürünlere dair farkındalık yaratması ve geleneksel çocuk oyunları kültürel zenginlik bağlamında ele alınması,  görselleştirilmeleri, elde edilen görseller, Mardin ve Diyarbakır illerinde sergilenecek olmasıyla, kitaplaştırılması, Çocuk Oyunları Çalıştayı düzenlenerek, çeşitli kurumlar ve okullar aracılığı ile uygulanması yoluyla dikkat çekilmesi hedeflenecektir.

Mehmet Yay

Mehmet Yay / Mem Mukrîyanî, 1981 yılında Mardin’de doğdu. 2008 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünü bitirdi ve Özel Eğitim Öğretmeni olarak çalışıyor.  

Yay, Diyarbakır’da beş yılı aşkın Gün Tv. Radyo ve diğer yerel TV-Radyolarda gazetecilik yaptı. 2011-2015 yılları arasında Kurdî-Der ve Ahmedê Xanî Dil Akademisinde Kürtçe(kurmancî) öğretmenliği yaptı. 2010 yılından bu yana sahada Kürt Folkloru Derlemesi yapmaktadır ve Mem Mukrîyanî mahlasıyla üç eseri Wardoz Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Yay, 2014-2019 yılları arasında Kovara Rewşen (Rewşen Dergisi), Kovara Folklora Kurdan(Kürtlerin Folkloru Dergisi) ve Kovara Folklora Me(Bizim Folklorumuz) dergisinin kurucuları, yayım kurulu üyeleri ve yazarları arasında yer aldı.

2017 yılında yayım hayatına başlayan ve folklor ağırlıklı olmak üzere kürtçe eserlerin basımını gerçekleştiren Wardoz Yayınevi'nin de kurucuları arasında yer almaktadır. 2018 yılından itibaren, başta Mezopotamya Vakfı olmak üzere bir çok STK ve dernekte folklor derlemesi eğitimi verdi.

2023 yılında kurulan “Hafıza (Bîr) Dil, Kültür ve Folklor Araştırmaları Derneği kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 13 Aralık 2023