Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Görmenin Ötesi

Sanat Buluşmaları

Ekim 2023 - Haziran 2024
BATMAN

Görmenin Ötesi: Sanat Buluşmaları, sanata erişim eşitsizliğini merkezine alan hak temelli bir projedir; sanatın herkes için erişilebilir ve kapsayıcı olması gerektiği düşüncesiyle hareket eder. Görme yetersizliği olan bireylerin, toplumsal alanların çoğuna olduğu gibi sanata erişim konusunda da dezavantajlı oldukları görülüyor. Görsel sanatlar söz konusu olduğunda bu durum daha da belirginleşiyor. Görmenin Ötesi: Sanat Buluşmaları bu dezavantajlı duruma dikkat çekmek ve olabildiğince avantaja dönüştürmek niyetiyle atılan bir adımdır. Bu bağlamda görme yetersizliği olan gençler için tarihsel, kültürel ögelerden beslenen bir sanat atölyesi planlanmaktadır. Görmenin Ötesi: Sanat Buluşmaları, müze ziyareti, yaratıcı drama atölyesi ve üç boyutlu uygulamalar atölyelerinden oluşmaktadır.

Proje, farklı kitleleri ortak bir platformda buluşturmayı, aralarında köprü oluşturmayı, herkes için yeni deneyimler ve keşifler sahasına dönüşen bir ortam yaratmayı hedefliyor.

Erişilebilir bir müze olan Batman Müzesi’nin ve dokunsal deneyim alanının keşfi, bölgenin kültürel, tarihsel mirasından feyz alarak sanatsal üretime dönüşen bir deneyim sağlayacaktır. Öte yandan hedef kitle ile karşılıklı güvene dayalı bir ortam oluşturacak yaratıcı drama atölyesi ile daha yakından tanışma olanağı sağlanacaktır. Akabinde üç boyutlu uygulamalar atölyesinde sanatın yeni olanakları hakkında teorik ve pratik bilgiler paylaşarak, görme yetersizliği olan bireylerin sanatsal ifadeyle etkileşime geçmeleri, yaratıcı süreçlerde bir yer edinme olanakları tartışılacaktır. Bu süreçte dokunsal deneyimin yanı sıra ses, koku ve diğer duyusal uyaranlar kullanılarak çok duyulur bir atölye ortamı yaratılmaya çalışılacaktır.

Özel dokunsal materyaller, sesli açıklamalar, interaktif etkinlikler gibi yöntemleri kullanılarak, sanat eserlerinin detayları ve anlamları üzerine tartışılacak. Üç boyutlu uygulamalar atölyesinde çeşitli materyal tanıtımları ve teknik öğretiler ile herkesin kendini en iyi ifade edeceği yöntemi bulması sağlanacaktır. Akademik eğitim almış veya almakta olan gönüllüler tüm süreçlere eşlik edecektir.

Özgül Kahraman

Özgül Kahraman Diyarbakır’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Heykel ve Seramik alanlarında tamamladı. 2015’te Bileşik Sanatlar’da yüksek lisans derecesini, 2019’da heykel alanında sanatta yeterlik derecesini aldı. Sanatçı ve akademisyen olarak çalışmalarını ve araştırmalarını İstanbul ve Batman’da sürdürüyor.

Özgül Kahraman hak temelli meselelerle ilgilenmektedir. Sanata erişim eşitliği konusunda çalışıyor, araştırıyor. Görme yetersizliği olan bireylerin eğitim ve sosyal hayata katılımlarını destekleyen EGED’in bir üyesidir. Derneğin sanat ve proje komisyonlarında görev aldı.

Beden-çevre ilişkisi üzerine araştırmalar yapan sanatçı bedenin sosyal yapı içerisinde konumlanma biçimleriyle ilgilenir. Bedenin hem edilgin hem etkin rolde konumlandığı bu araştırma projesinde oküler odaklı yaşam eleştirisi öne çıkar. Yaşama dair tüm kurgu ve sistemlerin büyük oranda görme duyusu referans alınarak tasarlanması optik algıyı eleştirel hedefi haline getirmiştir. Oküler merkezli çağdaş yaşamda gözün iktidarını eleştiren sanatçı, kör veya az gören kitlenin çevresini algılama deneyimlerinden yola çıkarak bedenin çevreyle kurduğu ilişkide sınırlılıklarını sorguluyor.

Bağlantılar:

www.gormeninotesi.net

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.