Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Hikâyeni Anlat

Ağustos - Kasım 2023
ADIYAMAN

Bu proje kapsamında, 6 Şubat 2023 depreminin yarattığı yıkımın en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman’da 5-13 yaş aralığında 1000 çocuğa ulaşarak 2 ay boyunca Mordem Sanat’ın yazıp sahnelediği kimi bölümlerinin interaktif olduğu ‘Eko Güneş Yolculuğunda’ çevre kirliliği, küresel ısınma, zehirli gazların yarattığı etkiler, geri ve ileri dönüşümün faydaları ve doğa-yaşam merkezli bir bakış açısının mümkün olduğunu çocuk dünyasından anlatıldığı oyun sahnelendi ve çocuklara yönelik iyileştirici ve sağaltıcı etkisi olan sanatsal atölyeler düzenlendi. Bu kapsamda kukla yapım atölyeleri ile çocukların geri dönüşüm malzemelerinden kolaylaştırıcılar/tiyatro oyuncuları eşliğinde çocukların hayal güçlerini kullanarak yaptıkları kuklalar ile oyun kurmalarını sağlayarak yaşadıklarını, hissettiklerini doğrudan dile getiremediklerini kuklalar aracılığıyla dillendirmeleri sağlandı.  Çocuklarla yapılan bu atölyelerde hem çocuklarda psikolojik bir rahatlama sağlamayı hem de içinde bulundukları ruhsal ve psikolojik durumlarını tespit ederek ilgili kurumlarla (psikolojik destek birimleri) bağlantı kurarak gerekli yardımın ulaştırılması hedeflendi.  

Mordem Sanat

2017 yılında bölgede farklı sanat dallarında sürdürülebilir çalışmalar yürüten sanatçılarla kolektif olarak kurulan Mordem Sanat ve Ekolojik Yaşam Derneği, kültürel ifadelerin çeşitliliğinin korunması ve geliştirilmesinin bir insan hakkı olduğu inancıyla herkesin kültür sanat etkinliklerine ulaşma ve yaygınlaştırma hakkını savunur. Diyarbakır’da kültür-sanat alanına katkı sunan, bölge sanatçılarının ve sanatseverlerin kültür-sanat etkinliklerine erişebilecekleri, projelerini gerçekleştirebildikleri bir alan sunmanın yanı sıra farklı sanat dallarında (sinema, tiyatro, müzik, drama, dans, plastik sanatlar, heykel, vs.) atölyeler ve eğitimler vermektedir. Farklı kültürlerin sanat disiplinlerini tanımak, kaynaştırmak, ortaklaştırmak ve kolektif bir hafıza oluşturmak için sanatın birçok alanına dair gösterim, performans, panel ve seminerler, uluslararası solo festivaller, film festivalleri, sergi ve konserler gerçekleştirir. 

Mordem Sanat; 160 kişilik dönüştürülebilir tiyatro- sinema salonu, kulis, dans stüdyosu, müzik sınıfları, heykel atölyesi, çalışma ofisi ve fuayesiyle bağımsız bir sanat kompleksidir. Disiplinler arası iletişimi, ortak işler üreterek üretim ilişkisi kurmanın önemi üstünde durur. Sanat dalları arası üretim ilişkisini kitlelere ulaşmada araç olarak kullanır. Barışçıl, bilinçli, demokratik, adil ve benmerkezcilikten uzak; doğayı koruyan, kimliği veya yönelimleri yüzünden kimseyi ötekileştirmeyen öğretilerle kurulmuş bir toplum yaratma idealine ulaşmanın en nitelikli yolunun sanat olduğunu savunur. Etnik ve kültürel farklılıkların toplumun zenginlikleri olduğunu savunur. Sosyal kutuplaşma ve ayrımcılığa karşı çoğulcu bir bilinci besler.

Bu sayfa 30 Kasım -0001 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 6 Haziran 2024