Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

İkilemeler

Temmuz 2023 - Haziran 2024
İZMİR

İkilemeler, egemen fiziki ve kurumsal yapılarla ilgili deneyim ve ifade problemi üzerine gelişen bir video projesidir. Çalışma psikocoğrafya kavramından yararlanır: bireysel ve toplumsal katmanlarıyla kent ve çevre olgusunu incelerken rutinlere ve tekrarlara dayalı harekete farklı bir yaklaşım geliştirmeyi önerir. Çalışma, gündelik rutin geliş gidişlerde kent peyzajıyla ilgili taşıt aracılığıyla gerçekleşen ulaşımdaki pasif izlenimi kırarak yürüme eylemindeki aktif deneyimi ön plana çıkarmayı amaçlar. Videoya ana aksiyonunu veren bu eylem, yavaşlık ve adımlama yoluyla kişinin içsel ve dışsal gözlemini araştırır ve çevre yolunun sunduğu perspektiften İzmir’in şehirleşme problemini, tarihi geçmişe uzanan kent kültürü ve mimarisinin ülkenin sosyopolitik süreçleri sonucu anonimleşmesini tartışmayı hedefler. Bilişsel ve davranışsal denetimi sağlayan, çalışmayı ve yaşantıyı düzenleyen yapılara benzer şekilde çevresel düzenlemeler de uzamsal bir denetimi ortaya serer.  Çalışmaya ismini veren ikilemeler, bu denetleme ve düzenlemelere ilişkin kent hakkı ve ifade özgürlüğü problemiyle ilgili çevrenin de görsel verisiyle kesişerek sembolik ve metaforik işaretler sunmaktadır.

Ezgi Yakın

Ezgi Yakın (1988, Ankara), lisans eğitimini 2010 yılında ve yüksek lisans eğitimini 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünde tamamlamıştır. Halen aynı bölümde Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmekte ve öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. Yakın’ın üretimleri çevre ve kent deneyimiyle ilişkili olan mekana, mimari yapılara ve gündelik nesnelere ait parçalar, izler ve kalıntılardan oluşan referanslara dayanmaktadır. Farklı medyumlara  yayılan pratiğinde gündelik yaşamdaki yapısal düzende uyuşmaz ya da artık olanın görsel ve kavramsal olasılıklarıyla ilgilenir. Kişisel sergileri “Juncture” (Tabacka Kulturfabrik, Kosice, 2019) “Tuhaf Zaman” (Simbart Project, İstanbul, 2019) dır. Seçili sergileri arasında “Kuru Suyun İzinde” (K2 Performans, İzmir, 2023), “Kapı Aralamak” (Nazım Hikmet Kültürevi, Bursa, 2022), “Temas” (Darağaç, İzmir, 2021), “Değişen Perspektif” (Simbart Project, İstanbul, 2020), “Genç Yeni Farklı 9” (Zilberman Galeri, İstanbul 2018), “Atopos Project” (Versus Art Project, İstanbul, 2018) yer almaktadır. Sanatçı yurtiçi ve yurtdışındaki sanatçı rezidans programlarına katılmıştır. Ayrıca bağımsız küratörlük yapmakta ve çeşitli sanat yayınlarında yazıları yer almaktadır. İzmir’de yaşamakta ve çalışmaktadır.

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.