Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

İstanbul'u Yaşamak

Tarlabaşılı Kadınların Gözünden Kent Deneyimi

Aralık 2022 - Temmuz 2023
İSTANBUL

Tarlabaşılı kadınların kenti deneyimleme ve kentte yer alan kültür mekanlarına erişim hakkına odaklanan “İstanbul'u Yaşamak: Tarlabaşılı Kadınların Gözünden Kent Deneyimi” projesi ile Tarlabaşı'nda yaşayan 18-51 yaş arası kadınların şehirdeki kültür mekanlarına dair hafızaları ve kamusal mekan deneyimlerini paylaşmaları için çeşitli atölyeler gerçekleştirilecektir.

Tarlabaşı’nın İstanbul şehir merkezine mekansal olarak yakınlığına rağmen, Tarlabaşılıların sosyo-kültürel ve politik süreçlerden dışlanması, yabancılaşmasına ve kırılganlaşmasına neden olmaktadır. Tarlabaşı'nda yaşayan kadınlar, görünmezleştirildikleri yaşamlarında çok boyutlu sosyal ve ekonomik kırılganlık ile karşı karşıya kalmaktadır. Çeşitli araçlar ile toplumsal yaşam içerisinde görmezden gelinen ve Tarlabaşı içerisindeki grupta da dezavantajlı kılınan kadınlar, bilgi eksikliği, patriyarkal toplum yapısı, devlet şiddeti ve kamu hizmetlerinden faydalanamama sonucu çeşitli insan hakkı ihlallerine maruz kalmaktadır

Kadınların kentle ilişkisi ve mekanlara dair deneyimleri  ve deneyimlemek istedikleri mekanlara dair paylaşımları doğrultusunda planlanacak olan geziler, 10 kadın ile 2 haftada bir olacak şekilde düzenli olarak devam edecektir. Proje katılımcıları için düzenlenen giriş seviyesinde olacak biçimde yapılandırılmış fotoğrafçılık atölyesi ile temel kavramlar bir uzman tarafından aktarılacaktır. Gezi öncesinde ve gezi sonrasında gerçekleştirilen paylaşım atölyesi ile kadınlar tarafından çekilen fotoğraflar aracılığıyla kadınların mekanlara dair anlatılarını kurgulamaları desteklenecek ve kadınların kent ve kültür mekanlarına erişim hakkı medya araçları ile gündemleştirilecektir. 

Tarlabaşı Toplum Merkezi 

Tarlabaşı Toplum Merkezi  2006 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve yoksulluğun en yoğun şekilde yaşandığı dezavantajlı kılınmış bölgelerden biri olan Tarlabaşı’nda, hak temelli toplum merkezi modeli ile çalışmaktadır. Sorunların çözümüne yönelik çocuk ve kadınların önceliklendirildiği çalışmalar, koruma, güçlenme ve savunuculuk olmak üzere üç programdan oluşur.

Okullaşmanın desteklenmesi, sosyal yardım yönlendirmeleri, psikolojik danışmanlık ve şiddet vaka takibi Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin koruma programı kapsamındadır. Güçlenme programı kapsamındaki psikososyal destek ve atölyeler ve eğitimler gerçekleştirilmektedir. Savunuculuk programında saha çalışmaları, raporlama, görünürlük ve farkındalık artırma faaliyetleri yürütmektedir.

Tarlabaşı Toplum Merkezi çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere, tüm insanların haklarının korunduğu ve hayata geçtiği toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, yoksulluğun ve her türlü ayrımcılığın son bulduğu şiddetsiz bir dünya hayal eder.

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.