Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kök ve Temel

Aralık 2023 - Aralık 2024
ANKARA

Evcilleştirme ve sömürgeleştirme birbirinden ayrılmayan patriyarkal bağlara sahiptir. Kadını, doğayı ya da emeği sömüren hafriyatçı / extractivist yaklaşım yeryüzünü ve yaşamı yeniden şekillendirir.  Buna karşılık bir mücadele alanı olarak Veronica Gago’nun beden-coğrafyası, coğrafi bölgeler olarak deneyimlenen bedenlere ve bedenler olarak deneyimlenen coğrafi bölgelere dayanır. İnsan bedeninin tabiattan ayrılamaz oluşu gibi hiçbir beden tek başına değildir; insandan öte akrabalıklarla kurulur ve ait olduğu coğrafyanın tüm bilgisini içinde barındırır. Kök ve Temel projesi bu bedensellikleri merkezine alır ve beden-coğrafya kavramının hayat bulduğu farklı formların izini sürer. Görsel anlatı, bir kadının hikayesiyle başlar ve doğduğu topraklardan hareketle devam eden ya da kesintiye uğrayan çoklu zamansallıkları keşfe çıkar. Bunu yaparken farklı var olma biçimlerine bağlanır ve her birini yamalar halinde birbiriyle kurgular.

Eda Gecikmez

Eda Gecikmez (d. 1984, İstanbul) resim, çizim, kolaj ve performans gibi mecralardan yola çıkarak, çeşitli failler aracılığıyla şekillenen, parçalanan ve yeniden üretilen bedenler ve mekânları araştırır. Feminist ve sürrealist gelenekten beslenen bir görsel dil kullanır ve tarihsel, metinsel, gündelik, mitik ve politik olanı birbirinden ayırmadan, aralarında oluşan ilişkilerin izini sürer. Gecikmez 2010’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında bir yıl İspanya Valencia Politeknik Üniversitesi San Carlos Güzel Sanatlar Fakültesi’nde eğitim gördü. 2015’te Cittadellarte – Fondazione Pistoletto, Biella, İtalya; Kultivera, Tranås, İsveç ve 2023’te ISCP, New York, ABD olmak üzere sanatçı misafir programlarına katıldı. 2016-2017 döneminde Lübnan, Beyrut’ta, Ashkal Alwan Plastik Sanatlar Derneği’nin düzenlediği Home Workspace Sanat Eğitimi Programı’nı tamamladı. 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden, Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans derecesini aldı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü’nde Sanatta Yeterlik Programı’na devam eden Gecikmez, İstanbul ve Ankara’da yaşamakta ve çalışmaktadır.

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.