Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kolektif Mekân

Şubat 2022 - Şubat 2023
Diyarbakır

Kolektif Mekân, Diyarbakır, Batman ve Mardin’den sanatçıların yanısıra ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren sanatçı, sanat kolektifleri ve inisiyatiflerini ağırlamaktadır. Kolektif Mekân, kimlik, cinsiyet, iktidar, ekoloji, yabancılaşma, göç gibi toplumsal meseleleri, çağdaş sanatın güncel sorunlarıyla birlikte düşünmeye davet eden bir sanat mekânıdır. Bu proje vasıtasıyla, Merkezkaç Sanat Kolektifi’nin kendi imkanlarıyla kurduğu hâlen Diyarbakır’da bulunan tek bağımsız çağdaş sanat galerisinin daha aktif, nitelikli ve sürdürülebilir hale getirilmesini amaçlanmaktadır. Kolektif Mekân projesi, çağdaş sanatın tartışıldığı ve her faaliyetle birlikte mekânın yeniden nasıl üretilebileceğine tanıklık edebileceğimiz 12 aylık bir sürece yayılacak. Proje, farklı sanat disiplinleri arasında diyalog ortamını canlı tutmaya katkı sağlarken bağımsız bir galeri mekânının da işlevini güçlendirecek.

Yaşayan Mekân Yaşayan Sergi açılışı, Aralık 2021

M. Wenda Koyuncu Sunum: Bir Mekân Doğruyu Konuşabilir mi?, Eylül 2021

Mem Artemêt Herka Heyatê fotoğraf sergisi, Şubat 2022

Merkezkaç Sanat Kolektifi

Merkezkaç Sanat Kolektifi, Diyarbakır merkezli Batman ve Mardin kentlerinde sanatın ve sanatçının gelişimi, üretimi ve bu üretimin ulusal ve uluslararası alana taşınması, paylaşılması ve arşivlenmesi alanında çalışan, kar amacı gütmeyen, kamu veya kurumsal yapılara dayanmadan gerektiğinde ilkeleri doğrultusunda bu yapılarla ve diğer bağımsız inisiyatif, kolektif ve sanatçılarla ortak projeler yapabilen, bağımsız bir sanat kolektifidir. Merkezkaç, sanatın tüm disiplinlerine duyarlı, çok yönlü ve farklı tüm sanatsal görüşlere açık, disiplinler arasındaki işbirliklerini destekleyen, teşvik eden, kişisel, toplumsal ve kültürel çalışmalar yürütür. Bölgede yaşayan ve üreten genç sanatçıların sanatsal çalışmalarını önemseyen kolektifimiz, sadece sunum ve sergileme aşamasında değil, düşünsel ve pratik uygulamaya yönelik üretim sürecinin tamamında destek vererek aktif katılım sağlar; projelerin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesinde rol alarak, bu üretimlerin yaşamla buluşmasına ve farklı kesimlerce deneyimlenmesine aracılık eder ve bu süreçlerin devamlılığı için çalışır. Günümüz sanat disiplinlerini harmanlayarak geliştirmeye, dönüştürmeye, aynı noktada buluşturmaya yönelik proje sergileri, çağdaş sanat okuma atölyeleri sanat organizasyonları ve küratöryel çalışmalar yapar. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde yerel ve uluslararası işbirlikleri geliştirir, var olan işbirliklerini destekler, kolektif’e yönelik katılım ve desteklere açıktır. Merkezkaç Sanat Kolektifi; araştırma, üretim, sergileme ve paylaşım odaklı, uluslararası bir merkez olarak, Remzi Sever, Barış Seyitvan, Uğur Orhan, Murat Kartal tarafından çalışmalarına devam etmektedir.

Bu sayfa 2 Mart 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 4 Mart 2022