Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kullanma Kılavuzu

Haziran 2023 – Haziran 2024
İSTANBUL

Kullanma Kılavuzu, patriyarkanın nesneler yoluyla kadınlar üzerinde kurduğu tahakküme odaklanır. Rebeca Endler’in Eşyaların Patriyarkası (İletişim Yayınları, çev: Çiğdem Canan Dikmen, 2022) kitabından ilhamını alan proje bakışını Türkiye’ye çeviriyor. Erkek egemen toplum kadının emeğini görünmez kılarken, türlü şekillerde gündelik hayatın neredeyse her anına sızan patriyarkal ilişkiler kadınların ihtiyaçlarını hayaletleştiriyor. Her bireyin sürekli kullanmakta olduğu nesneler tasarlanırken eşit konforu gözetmek haktır. Özellikle kadınlar için dezavantaj yaratan durumların fazlalığı, nesnelerin “acımasız” şekilde bir patriyarka zihniyeti altında tasarlandığına işaret etmeyi gerekli kılar. 

Kullanma Kılavuzu kadına yönelik üretimi yalnızca biçimsel, dekoratif ve ahlakçı olana indirgeyen patriyarkal hareketin karşısına, nesnelerin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki politikasını tartışır. Şehirleri planlanlayanlar kadın deneyimini ne kadar gözetiyor? Kamusal alanda kim daha fazla yer kaplıyor? Gelişen ev teknolojileri kadınlar için boş zamanı mümkün kılıyor mu? Her sabah girip akşam çıktığımız ofislerimizdeki “rahatsız” mobilyalardan kim sorumlu? Bu sorular ve daha fazlasıyla meşgul olan Kullanma Kılavuzu, kadınların nesnelerin tasarımcısı ve üreticisi rollerinde yaşadıkları dezavantajları görünürleştirirken, nesnelerle karşılaşan ve onları deneyimleyen öznelerin negatif etkileşimlerini somutlaştırır. Kullanma Kılavuzu, araştırmasına yönelik bulguları sunmak için videoya ek olarak podcast ve sosyal medya kullanımını da sanatsal üretimine dahil eder.

Özge Akdeniz

Özge Akdeniz, Marmara Üniversitesi GSF, Resim Bölümünden 2019 senesinde mezun olmuştur. 2022’de başladığı Mimar Sinan Üniversitesi GSF, Sosyoloji Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Çalışmalarında, ilgilendiği konuyu çözümlemek için, zihnin anlam oluşturma süreciyle ilgilenip; algılama, tanımlama ve ilişkilenme biçimlerinin dönüşüm olanaklarını araştırmaktadır. İmgeyle kurduğu diyaloğa göre üretim mecrasını belirlemekle beraber ağırlıklı olarak resim yapmaktadır. Belm’Art Space/ Bas No.1 (2023), Galeri Kairos/ Eve Dönüş (2023), Kasa Galeri / Gizil Bir Empati (2022), Enerji Müzesi / Algı-la (2022), BASE (2022 - 2019), Tüyap Sanat Fuarı (2019 - 2018), Mamut Art Project/Performans (2018) yer almıştır. İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayşegül Oğuz

Ayşegül Oğuz, gazeteci. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünü bitirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümü yüksek lisans öğrencisi. 2002’de başladığı gazetecilik hayatına sırasıyla Roll, Bir+Bir, Express dergileriyle, ayrıca Aktüel, Radikal Cumartesi gibi farklı yayınlara katkılarıyla devam etti. Türkiye feminist hareketinin hafızasında önemli bir yere sahip olan Pazartesi Kadınlara Mahsus Gazete’yi çıkartan feminist kolektifin çalışmalarıyla feminizmle tanıştı. 2018’den beri faaliyetini yürüten birartibir.org için muhabirlik yapmayı sürdürüyor. Kullanma Kılavuzu adlı podcast serisi için hazırlıklarına devam ediyor.

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.