Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Kültürlerin Senfonisi

Aralık 2021 - Haziran 2022
HATAY

Kültürlerin Senfonisi projesi, Hatay’ın geçmişinde belirgin şekilde var olan din, mezhep, milletler arası hoşgörünün yeniden inşası için alan açmayı ve günümüzde gittikçe azalan kültürler arası etkileşim için bir köprü oluşturmayı amaçladı. Kültürlerin Senfonisi, Hatay yerelinde ve yakın bölgelerdeki farklı dil, din ve mezheplere ait halk ezgilerinin senfonik tarzda düzenlenip icra edilmesi üzere yola çıktı. Seçmeler yoluyla çok sesli bir koronun oluşturulduğu Proje, orkestrada bulunan şan, müzikal işitme eğitmenleri tarafından koristlere verilecek derslerle çalışmalarına başladı. Proje kapsamındaki konserler için özel bir repertuar seçkisi hazırlandı ve seçilen eserlerin orkestra için aranjmanları gerçekleştirildikten sonra orkestra ve koroyla provalar yapıldı. Kültürlerin Senfonisi, Haziran ayında gerçekleşen iki geniş katılımlı konser ile izleyicilerle buluştu. İlk konser Antakya ile Defne İlçeleri arasında bulunan Sümerler Amfi Tiyatro’da, ikinci konser Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde bulunan Batıayaz Köyü’ndeki tarihi Ermeni Kilisesi’nde gerçekleşti. Sanatsal faaliyetlere erişim güçlüğü yaşayan; özellikle kadın, LGBTİ+, mülteci ve diğer bütün azınlık bireylere kapsayıcılık esasıyla yaklaşan proje, gerçekleştireceği etkinlikleri sürdürülebilir ve evrensel anlamda erişilebilir kılmak için çağımızın teknolojik imkanlarından faydalanarak, sosyal mecralarda, görüntülü ve sesli kütüphaneler oluşturarak, zamansız bir sanat havuzu oluşturdu.

Hatay Senfoni Orkestrası Kültür ve Sanat Derneği 

Hatay Akademi Orkestrası, Eylül 2019 tarihinde çoğunluğu Hatay’da bulunan müzik öğretmenleri ve Hatay’da yerleşik nitelikli müzisyenlerle kurulmuştur. Orkestra, Şubat 2020’de dernekleşmiştir. Orkestra bünyesinde dünya modern çalgılarının (keman, viyola, viyolansel, kontrbas, flüt, alto flüt, fagot, saksafon, irlanda flüdü, piyano, akordeon, bas gitar, klasik gitar, bateri, perküsyon, klavye, mandolin) yanı sıra ülkemiz yöresel çalgıları da (bağlama, cura, kanun, ud, buzuki, lavta) yer almaktadır. Ayrıca orkestra kapsamında yine müzik öğretmenlerinden oluşan çok sesli bir koro bulunmaktadır. Hatay Senfoni Orkestrası, ilin bu yapıda ve nitelikte kurulan ilk orkestrasıdır ve bölge halklarına erişilebilir, düzenli, özenli ve nitelikli sanat faaliyetleri sunmayı amaçlar.

Bu sayfa 10 Ocak 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 25 Nisan 2022