Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Mahsul

Aralık 2022 - Ekim 2023
ADANA, MERSİN, ÇEVRİM İÇİ

Tarımın sanayi ile yakınlaşması Çukurova’yı son iki yüzyılda hızla dönüştürmüştür. Bu yakınlaşma, Osmanlı Devletin’den Türkiye Cumhuriyeti’ne taşınan modernleşme idealleri, değişen ekonomik ve politik arzular ile doğrudan ilişkilidir. James Scott yerleşik ve evcilleşmiş toplumları kontrol etmenin kolaylığının altını çizerken merkezi idarenin yerleşik tarım ile kurduğu tarihsel bağa işaret eder. Tarım toplumları evcilleştirirken peyzaj da kontrol altına alınır. Çukurova’da da yerleşikleştirme ve Türkleştirme politikalarını peyzajın dönüşümü izler: Önce bataklıklar kurutulur, su kanallarının inşasını baraj, baraj gölleri ve hidro elektrik santralleri takip eder. Seri üretim arzusu artıp ihtiyaçları çoğaldıkça peyzaja müdahalelerin şiddeti artar. Mahsul projesi bu müdahaleleri sürece yayılan, birbirini tetikleyen ekolojik döngüler üzerinden sorgulamayı, insan ve insan ötesi varlıkların tanıklıklarıyla araştırmayı, iklim krizi, gıda zinciri ve endüstriyel tarım tartışmaları ile birlikte düşünmeyi önerir.

Mahsul projesi öncelikle mahsul kavramına yeni bir bakış açısı öneriyor. Mahsulün verimliliği için alınan kararlar, peyzaja bırakılan izler ve beraberinde tetiklenen kent metabolizmaları da bu bakış açısıyla aynı topraklarda yetişen mahsuller olarak ele alıyor. Proje Çukurova topraklarındaki mahsuller arasındaki bağlantıları hem literatüre geçmiş çalışmalar, kayıtlar üzerinden hem de saha araştırması ve buluşmalar üzerinden kurmayı amaçlıyor. Sahada, farklı ölçeklerde üretimler yapan yerel üreticiler ile mahsullerin dününü, bugününü ve geleceğini konuşmak üzere buluşmayı ve kamuya açık sunumlar ile Çukurova’nın dönüşümünü, mahsullerin gelişimini inceleyen çalışmaları gündeme taşımayı hedefliyor. Şehir ve kırsal arasında mekik dokuyan tarım endüstrisinin gelişiminin Çukurova’nın toplumsal hafızasında bıraktığı izlerin peşine düşerken, seçili Yaşar Kemal ve Orhan Kemal romanlarının sunduğu izleği takip ederek hatırlamayı, bölgenin dönüşüme dair tanıklıklara ulaşmayı amaçlıyor.

Projenin merkezine aldığı konu yalnızca Çukurova’yı değil Anadolu’nun farklı bölgelerini de ilgilendiriyor. Dolayısıyla projenin daha geniş bir kitleye ulaşması önem taşıyor. Bu sebeple saha araştırması ve buluşmalarda biriken malzeme proje süreci boyunca interaktif olarak yayınlanacak. Yayının araştırma güncesi olmanın yanı sıra projenin ortaya çıkardığı bağlantıları yansıtan bir veri tabanı ve katılım yoluyla geliştirilmiş bir arşive de dönüşmesi hedefleniyor.

Ayşe, Asiye, Ayten, Ayşe, Cengiz ve Halit pamuk tarlasında poz veriyorlar. 1986, Karaisalı. Fotoğraf: İsmet Aladağ

İsmet bir zamanlar pamuk büyüyen bahçede kendi diktiği nar ağaçları arasında çalışıyor, 2015, Karaisalı, Adana. Fotoğraf: Dilşad Aladağ 

Dilşad Aladağ

1993 Adana doğumlu olan Dilşad Aladağ, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık (B.Arch), Weimar Bauhaus Üniversitesi’nde DAAD bursiyeri olarak Kent Çalışmaları (MSc.) eğitimi aldı. Yaratıcı ve eleştirel üretimleri ulusal ve uluslararası platformlarda sergilendi. Geçmişte Alexis Şanal (Şanal Arc), Aslıhan Demirtaş (Khora Office) ile mekansal tasarım projelerinde çalıştı. Film yapım pratiklerine sanat yönetmeni olarak dahil oldu. Eş kurucularından olduğu Plankton Project ile tasarım projeleri; Unutma Bahçesi Projesi ve Hajde! ile küratöryel ve sanatsal araştırma pratikleri yürüttü. Aladağ araştırma ve sergi pratiğinde kentsel ve kırsal peyzaj, kolektif hafıza, kişisel ve toplumsal tanıklıklara odaklanıyor. Üretim sürecini saha ziyaretleri, arşiv araştırmaları, toplayıcılık, haritalama, anlatı kurma, diyalog ve işbirlikleri şekillendiriyor. Akademik çalışmalarında ise toplumsal ve çevresel sorunlar karşısında kültür sanat pratikleri ve anlatılarının direnme ve onarma kapasitesini keşfetmeyi amaçlıyor. 

İştirakçi:

Nöbetçi Kütüphane

Teknoloji, sanat ve etkinlikle güçlendirilmiş yeni nesil sosyal kütüphanedir. Nöbetçi Kütüphane’de ders çalışabilir, kitap okuyabilir, hayal kurabilir ve dilediğinde hayallerini gerçekleştirmek için topluluktan destek isteyebilirsin. 

Diyagram: “Kaç tohum büyüyebilir aynı toprakta, kaç mahsul verir bir tohum aynı zamanda?“ Dilşad Aladağ tarafından Mahsul Projesi kapsamında üretilmiştir.

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.