Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Metr.cube

Mart - Eylül 2024
İSTANBUL

Metr.cube kültür-sanat işçileri için hareket halinde olan bir sanat hacmidir. Metr.cube, mekan ve mekansızlık üzerinden sanat üretimi, gösterimi ve sanatçı olarak kültür ekolojisinde var olma sürecine alternatif bir seçenek sunmayı amaçlar. Metr.cube, kamyonu alternatif ve mobil sergi alanı olarak kullanarak kurumsallaşmış sergileme yöntemlerine meydan okuyan yenilikçi bir sanat projesidir.

Kendi içerisinde barındırdığı özel / ayrık hacmi ile kamusal alanları birleştirmeyi amaçlar. Bu sayede sergi mekanlarının bulunmadığı yerlere ve ulaşamadığı izleyici kitlesine sanat ile hemhal olma olanağı sunar. Metr.cube üç farklı perspektiften (i) mekansızlık, (ii) içekapanık kültür-sanat sektörünün çoğulculuğa teşvik etmemesi, (iii) tektip izleyici kitlesi sorunlarına üç ayrı sergi ile çözüm
üretmek amacıyla kurgulanmıştır. I. Küp, II. Küp ve III. Küp olarak planlanan sergiler sırasıyla Mart, Haziran ve Eylül 2024 ayları içerisinde gerçekleşecektir. Arkası yarı açık kamyon ile yola çıkacak
olan Metr.cube, Avrupa ile Asya arasında geçiş yaparak İstanbul'un çeşitli semtlerini ziyareti sırasında yayaların, sürücülerin ve birçok sakinin sanatla iç içe olmasına olanak tanıyacak ve hacmin
sanatsal yolculuğuna çıkacaktır.

Ayşegül Yapar

Ayşegül Yapar (İstanbul, 1996), bağımsız ve multidisipliner bir sanatçıdır. Sabancı Üniversitesi'nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra şu anda Bologna Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar yüksek lisans programına devam etmektedir. Kullandığı mecralar arasında yerleştirme, resim ve baskı teknikleri ön plandadır.

Yapar sanatsal üretiminde ev içi alan ve yaşam, günümüz hegemonyasının beden ve zihin üzerindeki etkileri ve cinsiyet rolleri kavramlarını ele alır. Katıldığı sergiler arasında “Bilmesen Ne Olur?”, Kasa Galeri (2023), “Closing the Circle”, Matca Art Space, Kaloşvar (2023), “Capriola Art Festival”, Lecce (2023), “8. Renk: Kadın ve İz”, AKM (2023), “Meşgale”, Barınhan (2022), “Kırık Oktav”, 5533 (2022), “39. Akbank Günümüz Sanatçıları”, Akbank Sanat (2021), “Rezonans”, Base Istanbul (2021), “Uzak Yakın”, Base İstanbul (2020) ve “Yek-1”, Sabancı Üniversitesi (2021) yer alır.

Begüm Çelik

Begüm Çelik (d. İzmir, 1998), Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans eğitimini tamamladığı Sabancı Üniversitesi'nde, Selçuk Artut'un danışmanlığında Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programında yüksek lisans yapmaktadır. “Multimedya Sanatının Korunmasına Sanatsal, Küratöryel ve Tarihselci Yaklaşım: Teoman Madra Arşiv Çalışması” başlıklı yüksek lisans tezi, Türkiye medya sanatı tarihi ve arşivleme stratejilerine odaklanmaktadır. Sanat üretimi, tiyatro geçmişiyle birlikte, teknoloji ve performansı birleştiren disiplinlerarası yolculuğundan beslenir. İnsan-teknoloji ilişkisini içeren etkileşimli yerleştirmelerini, oyunun; sanatçı, sanat eseri ve öznesi tarafından oynandığı bir sahne olarak betimler. Çelik'in akademik çalışmaları, Sakıp Sabancı Müzesi işbirliğiyle tamamladığı “Yağlıboya Tabloların Yüzey Rekonstrüksiyonuna Fotometrik Yaklaşım” ve “Yazılım Tabanlı Sanat Eserlerinin Korunmasına Yönelik Test Metodolojisi” başlıklı projeleri doğrultusunda teknolojik sanat eserlerinin korunmasına odaklanmaktadır. Bu alanda, ZKM Karlsruhe'de Stephan von Huene'nin "Sanatın Nesi Var?" adlı eserinin konservasyon projesini üstlenmiştir.

Bağlantılar: 

www.aysegulyapar.com
www.begumcelik.net

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.