Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Ötekinin Hafızası

Eylül 2023 - Temmuz 2024
İSTANBUL

Kadın Eserleri Kütüphanesi Bilgi Merkezi Vakfı (KEKBMV) Osmanlı’da ve Cumhuriyet dönemindeki tüm kadın üretimlerinin edebiyat, müzik, resim, Akademi vb. muhafaza edildiği, bu üretimlerin sahibi kadınların özel arşivlerinin de saklandığı bir Kadın Hafızası merkezidir. KEKBMV sadece kadın üretimlerini değil Feminist Kadın Hareketinin de hafızasını saklamakta, tüm aktivizmin metin, afiş, broşür gibi belgelerini dijital olarak saklamaktadır. Bu arşivin saklandığı KEKBMV, kadın araştırmaları yapan akademinin, basının, öğrencilerin, sivil inisiyatiflerin başvurabildiği, biricik ve ülkemizdeki tek Kadın Kütüphanesidir. KEKBMV bugüne dek sadece Türkiyeli kadınların hafızasının koruyucusu olmuştur.

Ancak bugün dünyamızın en önemli sorunlarından biri olan göç en çok da bir geçiş noktası olan Anadolu’yu ve bizlerin hayatlarını değiştirip dönüştürmüştür. Türkiye’ye göçmen olarak gelen ve tüm sanatsal üretimlerini ülkemizde sürdüren 5 göçmen kadın sanatçının hikâyelerini, göçün sanatlarını ve hayatlarını nasıl değiştirdiğini belgeleyen bir sergi çalışmasının yapılması ve bu sergi içeriğinin dijital hafızamıza aktarılması projenin temel konusudur.

Bu 5 kadın sanatçının kendi hikâyelerini anlattıkları video çekimleri sergi mekânında ekranlarda yayınlanacaktır. Sergide hem sanatsal üretimlerinin örnekleri hem de göçe rağmen muhafaza edebildikleri kişisel eşyaları sergilenecektir.

Göç gerçeğinin hayatları derinden etkileyen karanlık yüzü, göçmen kadın olmanın farklı etki alanları, göçün sanatlarını nasıl etkilediği gibi sorulara ışık tutan bir sergi anlatısı hedeflenmiştir.

Sergi kitabında akademiden göç ve kadın konusunda çalışmış uzmanlardan makaleler istenecek göçün sosyo-politik arka planına da ışık tutulacaktır.

Bir ajans ile çalışılarak görünürlük desteği alınacak, araştırma şirketi ile çalışılarak 5 kadın sanatçının çekimleri ve sosyo-politik arka plan desteği alınacaktır. Ayrıca dijitalleştirme ve arşiv belgelerinin toplanmasında bir arşivci ile çalışılacaktır.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, kuruluş senedinde de belirtildiği gibi “Kadınların geçmişini iyi tanımak, bu bilgileri araştırmacılara derli toplu bir şekilde sunmak ve bugünün yazılı belgelerini gelecek nesiller için saklamak” amacıyla, Aslı Davaz, Füsun Akatlı, Füsun Ertuğ-Yaraş, Jale Baysal ve Şirin Tekeli tarafından kuruldu. Kuruluş aşamasında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın hukuki kuruluş süreci Av. Ruhsar Erten, mali kuruluş süreci İmren Sipahi tarafından yürütüldü. 8 Mart 1990’da tüzel kişiliğini kazanan Vakıf, 14 Nisan 1990’da, İstanbul’un Haliç-Fener semtinde tarihi bir binada hizmete açıldı. Vakfın bugün de faaliyetlerini sürdürdüğü bu bina, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce tahsis edilmiş olup, binanın giderleri, restorasyon ve bakım onarım çalışmaları yine Belediye tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek kadın merkezli arşiv ve kütüphanesi olan Vakıf, koleksiyonları Osmanlı’dan günümüze Türkiye’de kadınlara ait ya da kadınlarla ilgili eserleri, belgeleri barındırması açısından, önemli bir kurumdur.

Bağlantılar: 

http://kadineserleri.org/

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.