Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Performatif Toprak
Yapı Heykel

Mayıs - Kasım 2022
Sivaslı / UŞAK

Proje kapsamında arazide bulunan kil yatağından elde edilen malzeme ile toprak bir heykel inşa edildi ve sonrasında ilkel yöntemler ile pişirimi yapıldı. Geleneksel kil şekillendirme ve pişirimin sağlandığı fırın kerpiç malzeme ile geleneksel yöntemlerle ve heykeli içine alacak şekilde inşa edildi. Pişirim odun ateşi ile gerçekleştirildi.

Projenin amacı, modern insandaki ilkel dürtülerin fiziki ve mental çalışma yoluyla ortaya çıkarmaktı. Dolayısıyla proje, doğa içinde bir tür olarak insanın kültürel eylemine dayanan, soyut ve somut olarak ilkel pratiklerin ortaya çıkaracağı maddi kültür nesnesinin özünü deneyimlemeyi hedefledi.

Proje, Uşak ilinin Sivaslı ilçesinde uygulandı. Bölge, Sebaste Antik Kenti ve geleneksel çömlekçilik faaliyetleri gibi faktörlerden dolayı proje için uygun görüldü.

Performatif Toprak Yapı Heykel projesi, doğal kil ile yığma çamur tekniği
(cob construction), Kerpiç tuğla ile fırın, odunlu in situ (yerinde) pişirim, 980 °C,
Sebaste Antik Kenti, Selçikler, Uşak, 2022

Onur Fındık

1989 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde doğan Onur Fındık, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi/Enstitüsü Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. Aynı kurumda ve bölümde sanatta yeterlilik programına devam ediyor. Aynı zamanda Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak eğitim-öğretim ve akademik çalışmalarını sürdürüyor. Ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, trienal, bienal gibi etkinliklerde ve birçok sergide yer alan Fındık, son yıllarda kerpiç malzeme ile büyük boyutlu mimari heykeller üretiyor. Toprak malzemeden dolayı, dönüşüm ve sürdürülebilirlik kavramları çalışmalarının temelinde teknik olarak yer alıyor. Pratiğinde tarih öncesi dönemlerden günümüze toprak ile kurulan soyut ve somut ilişkiden hareket ediyor. Çalışmalarında (hammadde olarak toprak ile direkt bir diyaloğa girip tamamen insan gücü ile bir form inşa etme süreci) modern insan alışkanlıklarının ve tüketim kültürünün bir süreliğine dışına çıkarak alternatif bir varlık alanı oluşturmayı hedefliyor. Bu yolla üretim sürecinde düşünce, malzeme, eylem ve form arasındaki tutarlı bir dil oluşturmak projelerinin özünü oluşturuyor.

Bu sayfa 1 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 8 Haziran 2022