Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Replikalar

Temmuz 2023 - Temmuz 2024
MARDİN

Replikalar; çalışma konusunu mekândan alan, onunla üreten ve kendini orada sergileyen bir proje olarak kurgulandı ve bazı sorular ile başladı. Mekânın tekrarlarca üretilmesi ve bu üretimin farklı araçlar ile olması bize mekanın durumu ile alakalı ne anlatır? Mekân; geçmiş ve şimdi bağlarını, gelecekteki bağları ile birleştirdiğimiz bir oyun alanı olabilir mi?

Proje üç aşama üzerinden kurgulanıyor: İlk aşama; mekânın detaylı bir analizi. Yerle, zamanla ve canlılarla kurduğu bağın incelenmesini kapsıyor. Alanın anlaşılabilmesi adına yapılacak olan sözlü tarih çalışmaları ve çeşitli araştırma yöntemleri ile mekânın meta olarak kurduğu etkinin irdelenmesi amaçlanıyor. İkinci aşamada farklı üretim tekniklerinin yer aldığı ama odağında farklı ölçekleri görünür kılmak olan "replikalar"ın üretimi bulunuyor. Bu üretim farklı kollardan meydana gelecek bir bütün olarak kurgulanacak. Bu aşamada artık mekânı bir oyun alanı olarak; bu oyun alanında oluşan eylemler sonucunda da canlılık kazanan bir makine olarak tahayyül edebiliriz. Bu makineyi oluşturan parçalar üretilecek ve metaforun uzuvları filizlenmeye başlayacak. Çalışmanın son ve üçüncü aşamasında ise makine gibi birlikte çalışan tüm bu üretimler, çalışmanın başladığı mekânda, mekâna özgü yerleştirme ile bir araya gelecek.

Bakıldığında bütüncül duran bu iş, detaylarına girildiğinde farklı materyaller ile işlenmiş üretimlere atıfta bulunuyor. Mekân var olduğu hali ile bir araştırma konusudur, derinleşir ve materyalleri üretime katılarak farklı ortamlarda tekrar üretilir. Sonrasında ise mekan ürettirdikleri ile bir aradadır; ve yerleştirmenin etkileri, yani replikaları onu değiştirmiştir.

Sidar Alışık

Sidar Alışık, 2020 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimine İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım yüksek lisans programına devam etmektedir. 2018 yılında Venedik Mimarlık Bienali Türkiye Pavyonu’na Vardiya Projesi katılımcısı olarak yer aldı. 2019 yılında Mardin Sakıp Sabancı Müzesinde ‘Belgeden Kurguya, Atölyeden Müzeye, Mardin’den Fotoğraflar’ isimli karma sergide ‘‘Hatalı Fotoğraflar’’ işleri ile yer aldı. 2021 Piksel Yeni Medya Misafir sanatçı programına kabul edildi. 9Dokuz Dergi’de 2021 bahar, 2022 kış, 2022 bahar sayılarından işleri yer aldı, çıkan son 3 sayısı ile birlikte derginin grafik işlerini yürütmektedir. 2022 yılında Mardin’de yer  alan ‘’İz’’ isimli yerleştirmesi Womens Touch Mardin isimli kolektif sergi sonucu kentin meydanında sergilenmiş; Diyarbakır’daki A4 Atölye’deki grup sergisine ‘’İçine Girilemeyen Oda’’ isimli çalışması ile katılmıştır. Yine aynı yıl iskele.co video üretim atölyesi sonucundaki üretimi olan ‘’Şahmeran’’ isimli video birinciliğe layık görülmüştür. Disiplinler arası alanda kendisini üretken hissetmekte; üyesi olduğu kolektifler ile aktif düşünce süreçlerini devam ettirmektedir. Disiplinler arası çizgideki çalışmalarına  ise devam etmektedir.

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 19 Aralık 2023