Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Rüzgarlı Kentin Hafızası 

Ekim 2023 - Haziran 2024
ÇANAKKALE

Rüzgarlı Kentin Hafızası ilk olarak 2019 yılında Karakutu Derneğinin Adnan Ergeç Fonu kapsamında desteklenmiş bir çalışmadır. Çanakkale'nin kent belleğine dair efsanevi ya da destansı olmayan kişi ve mekanların hikayelerine odaklanmıştır. Bu kapsamda da kentin sosyal tarihi ile ilgili yapılan ve ana akım tarih anlatısının dışında kalan araştırmalar sosyal medya içerikleri oluşturularak hedef kitle ile paylaşılmıştır. 

Tarihsel perspektif içerisinden mekan-insan ilişkilerine odaklanan çalışma zaman içerisinde gündelik hayat pratiklerinin de kaydını tutmaya başlamıştır. Kentte yaşayan, üreten ve çalışan insanların, kenti hafızalarında nasıl şekillendirdiklerine dair konuşmalarını içeren spontane ses kayıtları Fugamundi’nin desteği ile bir podcast serisine dönüştürülmüştür.

Zaman içerisinde öğrenerek ve kendini güncelleyerek devam eden bu gönüllü çalışma kent belleği için yeni ihtiyaçları ve gereksinimleri gözlemlemektedir. Şu an da Rüzgarlı Kentin Hafızası Projesinin ana amacı; Çanakkale Kentinin kültürel, toplumsal ve ekolojik çeşitliliğinin ve kesişimlerinin kolektif hafızadaki yerini güçlendirmektir. Tekdüze kalıp bir anlatının dışına çıkılıp kentin tüm çeşitliliği ile nasıl yaşadığını; insanların, toplulukların ve doğanın kesişimlerinin birbiri ile nasıl örüntülü ve ihtiyaç halinde olduğunu vurgulamayı hedefler. Bu bağlamda kentin tüm öğeleriyle soyut ve somut miraslarını, gündelik hayat pratiklerini ve kentteki yansımalarını; kentlilerin aktif katılımı ile belgesel metotlarını kullanarak dijitalleştirmeyi ve zengin interaktif bir kaynak/arşiv oluşturmayı planlar.

Özge Doruk

Özge Doruk; 2016 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Sosyoloji lisansını, 2018 yılında ise Marmara Üniversitesi'nde Sivil Toplum alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisans tezi için 2018 yılında geldiği Çanakkale'ye bir daha kopmayacak şekilde bağlanmıştır. Bu bağ onu kentin kültürel hafızasına yönelik derinlemesine araştırmaya, diyaloglar kurmaya, kayıtlar almaya götürmüştür. Karakutu Derneği ile birlikte tanıştığı yüzleşme, toplumsal hafıza gibi kavramları bu kent üzerinden anlamlandırmaya çalışıyor. 

Bir sivil toplum profesyoneli, gönüllü ve aktivist gibi farklı şapkalar taşıyarak özellikle ekolojik hak alanlarında çalışmalar yürüten Doruk; dert edindiği konularla ilgili insanlara ulaşmak için farklı yol ve yöntemleri deneyimliyor. Podcastler ve belgesel yapımcılığı süreci de bu yollardan birisidir. 

Bağlantılar:

Rüzgarlı Kentin Hafızası - Spotify

Rüzgarlı Kentin Hafızası - Instagram

Rüzgarlı Kentin Hafızası - App Store

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.