Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Sanat için Habitat

Mart - Aralık 2022
ÇANAKKALE

CABININ (Çanakkale Bienali İnisiyatifi) tarafından hayata geçirilen ve 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren MAHAL, Çanakkale kentinin çok kültürlü geçmişini yansıtan, 19. yüzyıl sonlarına tarihlenen taş binalardan oluşan kentsel sit bölgesinde konumlanmış çok amaçlı bir sanat merkezidir. MAHAL ile aynı özellik ve özgünlükteki komşu bir taş binanın yine sanat ve sivil toplum odaklı bir mekâna dönüştürülmesi için 2020’de pandemi koşullarında çalışmalara başlanmıştır.

Bu proje kapsamında, yeni yapının MAHAL’e eklemlenerek günümüz kültür üretimi alanından yaratıcı birey, akademisyen ve uzmanlarının misafir edilebileceği bir “konuk programı” ve sanat üretimi yapılabilecek, masterclass ve atölyeler gerçekleştirilebilecek bir alan olarak işlev kazanması sağlandı. Bu ikili yapı, sanat, kültür ve yaratıcı endüstriler alanındaki proje ve iş birlikleri için de halen bir altyapı işlevi üstleniyor.

Proje kapsamında edinilen teknik donanım, inisiyatifin kent genelinde farklı kamusal alanlarda hayata geçirdiği etkinliklerin ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, mekândan bağımsız olarak kullanılabilecek özelliklere sahip bir yapıda kurgulandı.

Mayıs 2022’den beri MAHAL’le entegre biçimde çalışan yapılanma, CABININ’in belleğini ve birikimini, kentte ihtiyaç duyulan SANAT HABİTATI’nı oluşturma yönündeki istikrarlı çabalarını yeni bir boyuta taşıdı.

2. Çanakkale Bienali, Pfelder @ Fevzipaşa 2010
Fotoğraf:  Seyhan Boztepe

6. Çanakkale Bienali, "Geçmişten Önce / Gelecekten Sonra" (Before the Past / After the Future), 2018
Fotoğraf: Burak Topçakıl, © CABININ

Alman Film Günleri, "Kahramanlar", Açıkhava Film Gösterimleri, Temmuz 2020
Fotoğraf: Burak Topçakıl, © CABININ

Çanakkale Bienali İnisiyatifi - CABININ

Çanakkale Bienali İnisiyatifi - CABININ odağına çağdaş sanatı alan ve bu bağlamda toplumun farklı kesimlerini sanat etrafında bir araya getiren sivil bir inisiyatifdir. 2008 yılından bu yana düzenlenen Çanakkale Bienali, Türkiye’nin en köklü ve özgün çağdaş sanat etkinliklerindendir.

2012 yılında kurulan Troya Kültür Derneği, inisiyatifin tüzel kişiliğidir. 2013 yılında faaliyetlerine başlayan MAHAL ise sanatın farklı disiplinlerinde üretim, sergileme ve gösterimler, sivil toplum faaliyetleri ve kar amacı gütmeyen her türlü özgün proje için çok amaçlı açık bir alan, altyapı, arşiv ve iletişim ağı işlevi gören, Çanakkale’nin ilk alternatif sanat mekânıdır.

CABININ, Troya Kültür Derneği ve MAHAL ile oluşturduğu kurumsal ve mekansal sivil yapı ile tüm yıla yayılan ve günümüz kültür ve sanatıyla kesişen tasarım, arkeoloji, turizm, kent tarihi, gastronomi, eğitim, ekoloji gibi farklı disiplinlerde, yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde proje ve etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Mahal Genel Görünüm, Palamut Depoları Mevkii / Fevzipaşa, 2022
Fotoğraf: Saygın Mavinil, © CABININ

Bu sayfa 2 Mart 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 3 Mart 2022