Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Simbiyoz

Temmuz 2023 – Temmuz 2024
KAYSERİ

Simbiyoz, Kayseri kenti ile yakın ilişki içinde konumlanan Erciyes Dağı ve onun etrafındaki topografyayı belirleyen coğrafyaya, insan ve insan-olmayan tüm ögelerin faillikleri ile örülmüş ekolojiye odaklanır. Video anlatının olanaklarını kullanarak, kentlinin gözünden yürüme aracılığı ile doğa ile kurulan ilişkiyi sorgular ve hissettirir. Böylelikle doğa ve kent ilişkisindeki kusurlara, kopmalara, boşluklara ve yeni ilişkilerin yaşanabileceği hayallere yer açar. Bu proje, yürümenin yanı sıra çizimi de dünyaya açılma biçimlerinden biri olarak önemli bir yere koyar. Kent-Doğa ilişkisi video anlatı aracılığıyla keşfedilirken, imajlara uygulanan çizgisel müdahaleler ile kentle kurulabilecek alternatif ilişkiler araştırılır. Birinci aşamada kentte yürüyenin kadrajından dağın topoğrafik hatları ve değişen iklim koşulları ile insanın dünyada “var olma” durumlarına nasıl eşlik ettiğinin görüntüleri elde edilir. Bu görüntüler kentte yaşayanla doğa arasındaki uzaklık hissine işaret eder. İkinci aşamada ise odak, doğaya bakma ve onu izlemenin ötesine geçen ilişkilenme biçimleridir. Böylelikle kentli için bakılan ve ona uzak olan doğanın bu coğrafyada yarattığı çeşitli ve farklı yaşamsal formları ile karşılaşılır. Video aracılığı ile bu karşılaşmaların yarattığı duygulanımlar ortaya çıkarılır.  Tüm bu görüntüler kenttin haritası ile ilişkilendirildiğinde ise çizgi aracılığı ile müdahale edilebilir hale gelir.   

Maruz Kolektif

Kayseri’de yolları kesiştiğinden bu yana birlikte ortak çalışmalar üreten ve farklı disiplinlerde uzmanlaşan Güzin Yeliz Kâhya, Mehtap Morkoç ve Semra Civelek bu proje ile Maruz kolektif, çatısı altında bir araya gelir. Beraber yaratıcı eylemlerini kolektif bir ilişkilenme üzerinden yürütmeyi deneyerek, farklı sanatsal medyumların birliktelikleri ve diyaloğu ile üretimlerini çoğaltıp zenginleştirmeyi amaçlarlar. Gerçekleştirdikleri çalışmalarında alternatif kent anlatıları kurmak adına, kentte bulunma, barınma, kente temas etme ve kentte duyusal deneyime odaklanan izlekler üzerinden ilerlerler. Disiplinler arası ve sanat odaklı yaklaşımlarla üretilen bu anlatılar hem biricik ve öznel olanın hem de kolektif olandan ayrışmanın ve birleşmenin yollarını araştırmayı içerir. Bugüne kadar gerçekleştirilen denemelerde kentle kurulan bağ ve ilişkinin en derin şekilde yürüme aracılığıyla keşfinin mümkün olabileceği düşüncesinden yola çıkılmıştır. Video, fotoğraf, çizim, seramik ve yaratıcı harita medyumlarının diyalogu ile üretilen anlatıların alternatif ve çoğulcu yönü çalışmalarının öne çıkan tarafı olmuştur.

 Bağlantılar:

https://maruzkolektif.tumblr.com
https://vimeo.com/807900603

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 19 Aralık 2023