Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Sinope'de Bir Flanöz

Temmuz 2023 - Haziran 2024
SİNOP

Antik dönemde kent kurmak genellikle eril bir faaliyet olarak kabul edildiğinden, kent kurucu olarak erkek bir kahraman ya da mitolojik bir tanrı seçilmiştir. Ancak Karadeniz’in kıyı şeridinde yer alan, antik liman kenti Sinop, adını Sinope adında kadın bir kent kurucudan almıştır. Sinope, Sinop kentine adını vermekle kalmamış Sinop’un Ana Tanrıça kültünün ve anaerkil düzenin yüzyıllarca sürdüğü bir yer olarak hafızalara kazınmasına sebep olmuştur. Yunan mitolojisi Bibliotheka’da geçen “Hiçbir erkek Sinope'ye boyun eğdirememişti” cümlesi, Sinope’nin güçlü ve savaşçı Amazon karakterine işaret etmektedir. Oysa Sinop’un Boyabat ilçesinde yaşanan eril şiddet olayları bölgede yaşayan kadınların boyunlarının eğilmesine, seslerinin kısılmasına neden olmaktadır.

Sinope’de Bir Flanöz” projesi Sinop’un Boyabat ilçesindeki eril şiddete, kadın cinayetlerine odaklanmaktadır. Projede ilçedeki kadınlarla Sinop’a adın veren kadın mitolojik karakter “Sinope” arasında kurulacak ilişki, metaforik bir yaklaşımla ele alınacaktır. Yaşadığı kentin güzellikleri yerine eril şiddeti duyumsayan ilçedeki kadınlarla yüz yüze görüşmelerin gerçekleşeceği buluşmalarda; kent belleği kadınların kamusal mekan mücadeleleri ve yerel politikalar  ilişkisel düzlemde birlikte sorgulanacaktır. Sinope’nin şehrinde, kadınlarla kurulan bu ortaklık ile kadınların eşit hak ve özgürlüklere dair beklentilerini ifade edebilmelerine olanak sağlamak, unutulan anaerkil düzeni yeniden hatırlamak ve kolektif bilincin açığa çıkması amaçlanmaktadır. Söyleşilerden edinilen bilgiler doğrultusunda gerçekleşecek olan sanatsal üretimlerde Sinope kent kurucusu, flanöz bir karakter olarak betimlenecektir. Tüm bu süreç bir sergi ve sergiye eşlik eden sergi konuşmaları ile görünür olacaktır. Kadınların irade, güç ve zaferini temsil eden Sinope’nin şehrinde gerçekleşecek olan projede yerel halkla beraber başka türlü olasılıklar evrenini düşünmek, kadınların yaşadığı bölgeye dair umutlarını paylaşmak hedeflenmektedir.

Azize Reva Boynukalın

Azize Reva Boynukalın 1984 yılında Ankara’da doğdu. 2005 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Mesleki Resim-İş Eğitimi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2014 yılında "Sanatsal İfadede Görsel Metaforlar" teziyle Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, bienal gibi etkinliklerde ve birçok sergide yer alan Boynukalın, çalışmalarında beden, hücre yapısı, gökyüzü, su altı ve topoğrafya sistemini oluşturan organizmaların doku ve niteliksel benzerliklerine odaklanmaktadır. Teklik çokluk, belirsizlik ve etkileşim gibi kavramlar çerçevesinde resim, dijital resim ve enstalasyon gibi sanat pratiklerinde üretimini sürdüren Boynukalın, özellikle enstalasyon çalışmalarımda günlük nesnelerin kendi anlatıları dışında yan anlamlarını ve farklı anlatım olanaklarını kalıplaşmış bakma alışkanlıklarının dışında ifade etmenin yollarını araştırmaktadır. Azize Reva Boynukalın sanatsal üretimine ve akademik kariyerine Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak devam etmektedir.

Sinope Ktistesi
Sinop Arkeoloji Müzesi

Bu sayfa 7 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.