Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Symposia Dadia

Ekim 2023 - Haziran 2024
MUĞLA

Heykeltıraş Elbruz Denge’ye ait “Revisibility: Datça Aphrodite” adlı  bir kültür sanat çalışmasının bir alt projesi olan Symposia Dadia (SDP),  “Datça ve  Knidos’ta, başta kadın olmak üzere görünmeyen değerleri sanat aracılığıyla görünür kılmaya katkıda bulunmayı” hedefliyor. SDP, esas olarak iki ana faaliyetten oluşuyor: Bir halk şenliği gerçekleştirmek üzere zemin kurmak, proje konularını gündeme getirecek 3 symposium gerçekleştirmek. Bilindiği gibi ‘symposium’ kelimesi, “birlikte içmek” anlamına gelen bir kelimedir ve Eski Yunan geleneklerine göre bilimden felsefeye, politikadan sanata tüm konuların konuşulduğu, aynı zamanda yenilip içilen, müzikli ve danslı bir ortamı ifade etmektedir. Datçalıları “hoş sohbet” ortamlarında bu konulara davet etmek niyetiyle Projeye, kelimenin eski sesletimi bir ad verilmiştir. 

Bir halk şenliği, yerelin kendisini onurlandırması, bizzat eğlenmesi ve bir araya gelmişliğin verdiği ortam sayesinde birbirlerinden öğrenmesini sağlayan bir zemindir. SDP kapsamında; 1970-74 yılları arasında yarımadada düzenlenmiş olan “Knidos Festivali” ruhunu yeniden canlandırmak istenmektedir. Bunun için öncelikle yerelde yaşayanlarla bir iletişim ve yürütme ağı kurulmaya çalışılacak; bir halk şenliğinin hedefleri, neler beklenebileceği, böyle bir çalışmanın ilkesel olarak nasıl  yürütülmesi gerektiği gibi konular hakkında bir ortak akıl ve ortak duygu oluşmasına olanak sağlayan çalışmalar yapılacaktır. Oluşan metin bir tür mutabakat metni üzerinden mümkünse bir yürütücü ekibin görev alması teşvik edilecek, ilgili talepler, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

Symposia konuları, “Revisibility: Datça Aphrodite” projesinin konularına paraleldir. Elbruz Denge projesinde Knidos Aphrodite’sini güncelleyerek Datça Aphrodite’sini yapmaktadır. Başka sanat etkinliklerini de çalışmasına katmış olan Elbruz’un derdi “kadın ve aşk” kavramları odağında Knidoslu Aphrodite ve Knidoslu kadın’dır. Buna bağlı olarak üç sempozyum düzenlenecektir. Knidos kazı ve araştırmalarını konu alan “Symposium Knidia”, Aphrodite kültünü, etkilerini ve günümüze yansımalarını konu alan “Symposium Aphrodite”, Eski Yunan ve günümüze kadar sanat konusunu ele alan “Symposium Aphrodite Knidia”. Bu etkinliklerin konuşmaların yanı sıra bir yandan da Datça’nın tüm tarihsel geçmişinden ilhamla hazırlanan özel ikramlar, diğer yandan da müzik icraları söz konusu olacaktır.

Symposia Knidia'da müzüik dinletisi

Deniz Kırımsoy Denge

Deniz Kırımsoy Denge, 1999 itibarıyla çocuk, kadın ve çevre hakları ağırlıklı olmak üzere sivil çalışmalarında bulunmuştur. Eğitim ve iş deneyimleri dil, dilbilim ve yabancılara Türkçe öğretimine odaklıdır. Ailesinin 1985’ler itibarıyla kısmen, 2000’ler itibarıyla daimi olarak yaşadığı Datça’ya 2016’da, daimi olarak yerleşmiştir. O andan itibaren yereldeki çeşitli toplum, çevre kültür, sanat etkinliklerini aktive etmiş ya da parçası olmuştur. Eşi Heykeltıraş Elbruz Denge’nin çeşitli işlerindeki asistanlığını da yürütmektedir. Ayrıca dil konusunda yazı çalışmaları da devam etmektedir. Önem verdiği dönüşüm konularıyla da amatör olarak ilgilenmekte çöp sanat yapmaya çalışmaktadır.

  

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.