Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Türkiye Tiyatro Vakfı Altyapı Güçlendirme Projesi

Mart 2022 - Mart 2023
İSTANBUL

Türkiye Tiyatro Vakfı, ülkemizde geleneksel ya da çağdaş üretim biçimleri, mekânları, çok dilli ve çok kültürlü tarihiyle bir kültürel miras alanı oluşturan tiyatro sanatını odağına alarak, giderek yitirilen bu mirası korumak, Türkiye tiyatrosunun kültür çeşitliliğimizi yansıtan rolünün altını çizmek, gelecek kuşaklara bu kültürel birikimi bilgi üretimini de sağlayacak ve paylaşacak koşullarda aktarmak üzere çalışmalar yürütmektedir. 

Yeni kurulmuş ve Türkiye’de tiyatro mirasını koruma ve yaygınlaştırma misyonunu üstlenmiş tek kurum olan Türkiye Tiyatro Vakfı’nın önceliği örgütsel kapasitesini güçlendirerek güvenilir, sürdürülebilir, öz kaynağını yaratabilen, çalışma alanlarında söz sahibi bir organizasyon yapısı oluşturabilmektir. Bu bağlamda, Vakıf, sorunun çözümüne yönelik iyi örnekler ortaya koymaya çalışıyor, temsil gücünü artırarak aynı alanda çözüm üretecek yeni yapıların ve yeni ortaklıkların oluşmasına oluşmasına ön ayak olmayı amaçlıyor. 

Türkiye Tiyatro Vakfı Altyapı Güçlendirme Projesi kapsamında, önümüzdeki bir yıl boyunca, Arşiv Çalışmaları, Sözlü Tarih ve Tiyatro Kitaplığı olarak belirlenen üç alanda ihtiyaç duyulan altyapı kurulacak. Bu destek ile şimdiye dek sınırlı finansman ve gönüllü insan kaynağıyla belirli aşamaya getirilen çalışmaların potansiyeli doğrultusunda geliştirilmesi için gerekli donanım sağlanacak. Böylelikle vakıf faaliyetlerinin daha sürdürülebilir kılınmasına, bu alanlarda çalışan ekiplerin gerekli becerileri kazanmasına ve kurulacak yeni işbirlikleriyle nitelikli projelerin uygulanmasına zemin hazırlanacak. 

TTV arşiv çalışmaları
Fotoğraf: Berkay Gülüm

Türkiye Tiyatro Vakfı

2018’de bir sivil girişim olarak yola çıkan Türkiye Tiyatro Vakfı, bir grup tiyatro insanı ve akademisyen tarafından 2019 yılında, İstanbul’da kuruldu. Vakfın temel hedefi; tarih boyunca ister geleneksel yoldan olsun ister çağdaş, toplumun çeşitli kesimlerine seslenebilmiş, ortak kültür belleği için büyük önem taşıyan tiyatro mirasının korunması ve yaygınlaşmasını sağlamak, Türkiye tiyatrosu arşivini kapsayıcı ve bütünlüklü bir yaklaşımla bir araya getirerek bilgi üretimine ve paylaşımına ortam hazırlamak ve en nihayetinde Türkiye Tiyatro Müzesi ve Araştırma Merkezi'ni kurarak bütün bu yapıyı kalıcı kılmaktır.

Bu sayfa 2 Mart 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 4 Mart 2022