Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Yazarak Kuirleştirmek

Şubat - Mayıs 2023
İZMİR, ÇEVRİM İÇİ

“Yazarak Kuirleştirmek” atölye ve konuşma programının amacı, kültür ve sanat nesnelerine dair anlamların sürekli yeniden üretildiğini baz alarak; otoriter kurum ve bireylerce bu nesnelere dayatılan ırkçı, cinsiyetçi ve heteronormatif anlatılardan, yorum yaparak (yazarak) özgürleştirmek, kuirleştirmektir. Nesnelerdeki performatif potansiyeli değerlendirip, kuir okumayı yaygınlaşması gereken bir aktivizm biçimi olarak gören bu atölye, kültür sanat alanında yazan aktörleri hedeflemektedir. Küratör ve akademisyen Patrick Steorn, kuir görsel kültürün içinde doğrudan yer almayan nesnelerin de açığa çıkarılmayı bekleyen kuir anlamlara sahip olabileceğini vurgular. Koleksiyonu değiştirmeden bile, ziyaretçileri bir eserin farklı gruplar için sahip olabileceği anlamlar konusunda aydınlatmak mümkündür.  Rijksmuseum’un koleksiyonunu kuirleştiren turlar düzenlemesi bu bağlamda iyi bir örnektir.*

Yazılı yorumu önemli bir direnme biçimi olarak gören bu kültür sanat yazarlığı programı, bazen tarihsel bir kazı çalışması, bazen bir spekülasyon, bazen yaratıcı bir kurgu ile nesnelerde sabitlenmek istenen tekil, hegemonik açıklamaların altını oymayı, anlatıları çoğullaştırmayı hedefler. Dört aylık program, farklı disiplin ve kültürlerden on bir farklı konuğu, beş çevrim içi konuşma, beş çevrim içi atölye ve bir yüz yüze atölye ile ağırlayacaktır. İzmir’de iki gün boyunca geçekleşecek yüz yüze atölye, kentin kültür sanat kurumlarındaki koleksiyonlarla ilişki kurarak, kente kalıcı bir yorum katmayı hedefler. Programın web sitesi, kuir teori üzerine temel metinleri, alandaki yeni ve değerli çalışmalar ile birlikte sunacak, İngilizce ağırlıklı akademik üretimi Türkçeye çevirecektir.

* Arnout van Krimpen tarafından gerçekleştirilen “pink tour” (pembe tur).

Petronella Oortman’a ait oyuncak ev, 1686 – 1710 civarı, Rijksmuseum.

Projenin programcısı Ecem Arslanay, 2020 yılında Londra merkezli SPACE International Conference on Gender’da sunduğu “More Than an Object Lesson: Considering Early Modern Dutch Dollhouses as Reflexive Playthings” (Bir Nesne Dersinden Fazlası: Erken Modern Hollanda Oyuncak Evlerini Özdüşünümsel Oyun Nesneleri Olarak Okumak) başlıklı bildirisinde, söz konusu oyuncak evler hakkındaki heteronormatif, androsentrik, rasyonalist ve pragmatist tarihyazımını, bu nesnelerin oyuncu ve “performatif” potansiyelini değerlendirerek kuirleştirmeyi önermiştir.

Ecem Arslanay

Ecem Arslanay, İstanbul merkezli bir editör, yazar, öğretim görevlisi, mimar ve yönetmendir. Mimari tasarım kariyerinde özellikle sahne tasarımına odaklandı. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde ders verdi ve 2021 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Mimarlık alanında bir doktora adayı olarak dijital müze deneyiminin mekânsal niteliklerine odaklanıyor. Sharjah Art Foundation ve Salt tarafından desteklenen, Fatma Belkıs ve Onur Gökmen’in yönettiği uzun metraj film “Alakadâr”ın (2018-devam ediyor) sanat yönetmeni olarak çalıştı. Birçok uluslararası festivalde finalist olan, çeşitli sergilerde gösterilen ve ödüller alan “The Clocks” (2021) adlı kısa filmin yazarlığını, eş yönetmenliğini ve eş yapımcılığını üstlendi. AICA üyesi bir sanat yazarı olarak, sergi katalogları ve kitap bölümleri de dâhil olmak üzere muhtelif yayınlar için sanat, tasarım, mimari, dans, tiyatro ve sinema üzerine birçok metin üretti. Seçilmiş yazılarından oluşan bir deneme kitabı çıkarmaya hazırlanıyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nde yayınlar editörü olarak çalışıyor.

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.