Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Yıkıntılar Arasında

Ekim 2023 - Temmuz 2024
İSTANBUL

Esin kaynağını Zabel Yasayan’ın aynı adı taşıyan kitabından alan Yıkıntılar Arasında projesi, İstanbul’un kent merkezinde yer alan farklı semt ve mahallerdeki yıkıntı mekanlara odaklanıyor. Bu mekanların yıkımı üzerinde etkili olan politik şiddetin tarihsel, toplumsal, ekonomik ve siyasal sebeplerini ve boyutlarını araştırıyor. Yıkımın bireyler ve topluluklar üzerinde yarattığı etkileri; zorla yerinden edilme, mülksüzleştirme ve kentsel dönüşüm olgularıyla inceliyor. Yıkımı sadece mekânsal bir yıkım olarak değil, zamanın, bedenin ve dilin yıkımı olarak nesiller arası aktarımın kesilmesi, kültürel mirasın ve hafızanın yok edilmesi olarak ele alıyor. Bir dönem yaşam barındıran bu tekinsiz alanlarda, izi silinmeye çalışılan hafızanın izini, bireylerin ve toplulukların mekâna bıraktığı izlerden hareketle sürerek şiddet eylemlerinin sosyal, kültürel ve politik izdüşümlerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Proje, yıkıntılar arasında bir kent arkeoloğu gibi dolaşarak geçen yüzyıldan günümüze dek süreklilik arz eden şiddetin ve bizatihi tarihin en önemli metaforu olan yıkıntının, üzerini kazımayı ve karşı-belleği ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Tıpkı Benjamin’in Tarih Meleği gibi parçalanmış olanları yeniden bir araya getirmeyi hayal ediyor.

Araştırma, sergi ve söyleşi serisinden oluşan proje, ilk olarak farklı şiddet olayları sebebiyle yıkılmaya bırakılmış mekânlar hakkında bilgi, belge toplamayı ve toplanan her türlü envanteri arşivlemeyi amaçlıyor. İkinci olarak ise bizleri yıkıntıya “hakiki” bir bakıştan dolayısıyla da geçmişi hatırlamaktan alıkoyan hatırlama ve unutma rejimine karşı yıkıntıların, tarihe bakışın veya bizatihi tarihin kendisi olduğunun üzerinde duran, bu imgeyi yeniden üreten farklı disiplinlerden sanatçıların proje için üretecekleri eserlerinden oluşan bir sergi yapmayı planlıyor. Son olarak da gerek araştırma gerek de sergi sürecini farklı disiplinlerden akademisyenlerin katılımı ile kamuya açık bir alanda tartışmayı hedefliyor.

Servet Kaplan

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler programında tamamladı. Akademik çalışmalarını ve bağımsız araştırmalarını, estetik ve politika, toplumsal hafıza, yas gibi alanlarda sürdürmektedir. Ele aldığı kültürel ve sanatsal üretimleri; psikanaliz, sanat ve siyaset felsefesi gibi disiplinlere başvurarak kültürel incelemeler ve görsel kültür çalışmalarının disiplinler-arası yönteminden faydalanarak incelemektedir. Bugüne dek yazdığı yazılar birikim, imdat freni, yeni-e gibi dergilerde yayımlanan Servet Kaplan, yürütmekte olduğu akademik çalışmalar ve bağımsız araştırmaların yanı sıra lisans yıllarından bu yana hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinde bi fiil çalışmaktadır.  

Bağlantılar: 

https://www.instagram.com/servettkaplan/  

https://www.instagram.com/yikintilararasinda/

https://twitter.com/Yikintilar_ara

Bu sayfa 8 Aralık 2023 tarihinde yayına alındı.