Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

-29 Gençlik Kampı: Hafıza

17 - 21 Ağustos 2022
Sürgücü / MARDİN 

Türkiye Genç Barış İnşacıları İnisiyatifi’nin her sene düzenli olarak gerçekleştirmek istediği -29 Gençlik Kampı, farklı sosyo-ekonomik, politik ve kültürel arka planlara sahip gençlerin bir araya getirerek kendi “ötekileri” ile karşılaşabilecekleri, diyalog kurabilecekleri ve kendilerini rahatça ifade edebilecekleri özgür bir alan yaratmayı hedefliyor. İlki 2021 yılında düzenlenen -29 Gençlik Kampı'nın 2022 yılında teması "hafıza ve yüzleşme" olarak belirlendi. 

Proje iki ana toplumsal sorun üzerine eğiliyor: (a) gençlerin toplumsal ve siyasal alanda karar alma, politika üretme süreçlerine dahil edilmemesi ve (b) Türkiye’de her gün daha da derinleşen siyasal kutuplaşma nedeniyle kamusal alanda birbirleriyle karşılaşan gençlerin kendilerini özgürce ifade edememeleri, kendi yarattıkları dar alanlarda sıkışmış olmaları. 

Kültürel aktarım yoluyla gençler arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi amaçlayan kampta, hafıza yürüyüşü, foto-yürüyüş, tematik tartışma toplantıları gibi aktiviteler ile katılımcıların çatışma deneyimlerini ve barış algılarını birbirleriyle paylaşmalarının sağlanması hedefleniyor.

Türkiye Genç Barış İnşacıları İnisiyatifi

Türkiye Genç Barış İnşacıları İnisiyatifi yerel, ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren bir gençlik inisiyatifidir. Gençlik, barış ve güvenlik başlıklarını ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2250 sayılı kararını kendisine dayanak noktası alan inisiyatifin temel amacı gençliğin barış inşası ve şiddetin önlenmesi sürecine aktif katılımını desteklemektir.

Gençlerin, uluslararası barış ve güvenliğin kurulmasında ve korunmasında kritik bir rolü olduğuna inanan ve gücünü sadece gençlerden alan inisiyatif, hiçbir dini, siyasi veya etnik bir oluşumun parçası değildir, tam bağımsız bir harekettir.

Toplumdaki dezavantajlı grupların entegrasyonunu ve istihdamını önceleyen ve bunun da toplumsal barışın tesis edilmesine katkıda bulunduğuna inanan inisiyatif, siyasi, dini, etnik ve cinsel kimlik farklılıklarına dayalı ayrımcı politika ve yaklaşımları tümden reddeder. Yerel kalkınmanın dünya barışına yadsınamayacak bir şekilde etki edeceğini düşünen Türkiye Genç Barış İnşacıları İnisiyatifi, bu nedenle çalışmalarını hem yerelde hem de uluslararası alanda sürdürmektedir. Şiddetin dışında alternatif bir yol daha olduğunu gençliğe göstermek isteyen inisiyatif, barışın toplumda kalıcı bir şekilde yer edinmesi için çalışmaktadır.

Bu sayfa 23 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.