Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Anestezik Farkındalık

Haziran 2022 - Nisan 2023
MARDİN

Anestezik Farkındalık adlı sergi projesi, bir uyuşturulma, paralize edilme durumundan bahseder. Bu uyuşturulma hali içinde birey birçok sebepten ötürü şiddetin, baskının, bireysel ve toplumsal düzlemde ruhsal çöküntülerinin farkındadır, ancak felç edici bir atalet içinde bulunduğundan harekete geçecek bir motivasyona sahip değildir. Bu projenin hedefini, sanatın politik bir tavrı çağdaş bağlamda nasıl ortaya koyabileceğini ilişkisel düzlemde yeniden düşünmek ve sorgulamak oluşturuyor. Proje bağlamında iş birliği yapılacak sanatçılardan sosyal/politik olay/durumlara alternatif yeni "durum-sallıklar" geliştirmeleri  amaçlanıyor. Bu açıdan sanatçıların kimlik, aidiyet, cinsiyet ve toplumsal, zihinsel, çevresel, ekolojik yıkımlara ilişkin düşünmeleri ve etik sorumlulukla, estetik, yaratıcı girişimlerle başka türlü bir olasılıklar evrenini sergi kapsamında inşa etmeleri bekleniyor. Proje çalışmaları Haziran 2022'de başladı ve
Mart - Nisan 2023'de gerçekleşecek kapsamlı bir sergiyle tamamlanması planlanıyor.

Şefik Özcan

1978'de Diyarbakır’da doğan Şefik Özcan,  Sanatta Yeterlilik derecesini 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nden aldı. Birçok kişisel sergi gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası karma sergilerde yer aldı. 2015 yılında 3. Mardin Bienali'nde "Persona" adlı video-performansı ve "Aynan Olacağım" adlı yerleştirmesi gösterildi. Ayrıca e-skop, sanat tarihi - eleştiri adlı online sanat dergisinde sanat, siyaset ve kültür ilişkileri üzerine yazılar yazıyor. Özcan, Mardin ve Diyarbakır'da yaşıyor ve çalışıyor.

Bu sayfa 1 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 7 Haziran 2022