Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Dağdaki Keçi, Gökteki Ay, Sudaki Balık

Mayıs 2022 - Şubat 2023
TUNCELİ (DERSİM)

Dağdaki Keçi, Gökteki Ay, Sudaki Balık projesi, Dersim’de avlanmalarına izin verilen dağ keçileri, maden ocaklarının doğal su kaynaklarına zarar vermesi, Munzur nehri üzerinde yapılan hidroelektrik santralleri ve avlanmaları sonucu nesli tükenmekle karşı karşıya kalan kırmızı benekli alabalıkları ile yöre insanı arasındaki ilişkiyi araştırdı. Doğaya karşı yapılan müdahaleler suyu, ormanı ve endemik çeşitliliği tehdit ediyor. Proje, iklim krizinin getirdiği değişikliklerin yanı sıra erk sahibi insanın doğrudan kendi eliyle coğrafyaya, doğaya müdahalesini ve gerçekleşen tahribata yerel halkın kültürel ve sosyal açıdan yaklaşımını inceledi.

Proje adını Dersim’de yaygın olan inançtan alıyor: Dağdaki keçi, gökteki ay, sudaki balık kutsaldır. Dersim’in dağ keçileri yerel halk için kutsaldır. Bu proje ile dağ keçilerinin avlanmasına dikkat çekmek, aynı zamanda doğanın zenginliklerini bir kez daha görünür kılmak ve doğa-insan ilişkisinde farklı kültürel yaklaşımları göstermek, ekolojik yıkımın her kanaldan devam edişini sanat pratikleri aracılığıyla ele almak amaçlandı. Dersim halkının inancını, doğaya bakış açısındaki farklılıkları ve bunun yaşamları üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek adına yerel halkla söyleşiler, mekânlarda kayıtlar, görsel ve yazılı arşiv taraması yapıldı.

Suya Anlatmak, 2021
Munzur Nehri, Dersim

Rezzan Gümgüm

1978 Varto doğumlu Rezzan Gümgüm görsel sanatlar alanında çalışıyor. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sanatta Yeterlik Programı’nı 2020 yılında tamamlayan sanatçı,  eğitiminin 2018-2019 döneminde Madrid Complutense Üniversitesi’nde sanat araştırmalarını sürdürdü.  Sanatçının pratiği performans, yürüme, video, enstalasyon, fotoğraf, kumaş üzerine yazı ve nakış gibi çeşitli mecraları kapsamaktadır. Politik ve ekolojik problemleri araştıran Gümgüm, sanatsal yaratımı yaşama eş bir eylem olarak görüyor ve işlerini samimiyet, kişisel deneyim ve gündelik hayatla ilişkilendiriyor. Rezzan Gümgüm, kapitalizmin yol açtığı bozulmayı gündelik hayatı modelleme stratejilerinin baskın olarak uygulandığı kentler ve kırsal alanlarda, eleştirel yaklaşımıyla, kişisel ve kolektif deneyimlerin ifade olanaklarını araştırıyor.

Bu sayfa 1 Haziran 2022 tarihinde yayına alındı.
Son güncelleme: 8 Haziran 2022