Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Goethe-Institut Istanbul sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

EN

Diyarbakır Ekolojik Film Günleri

Mayıs 2023
DİYARBAKIR

Kapalı Gösterim Mekânı: Mordem Sanat
Açık Hava Gösterim Mekânı: HEWŞ Kolektif Mekân Avlusu
Atölyeler: Ekoloji Derneği Komün Kompleksi

1. Diyarbakır Ekolojik Film Günleri Mayıs 2023’te bir dizi gösterim ve etkinlikle Diyarbakırlı izleyicilerle buluşacak. Ekoloji Derneği’nin yürütücüsü olduğu ve  2022 yılında deneme gösterimleriyle  tasarlanan Diyarbakır Ekolojik Film Günleri, derneğin kent içinde gerçekleştirdiği diğer faaliyetlerde olduğu gibi ekolojik bilincin geliştirilmesi, sürdürülebilir yaşam biçimleri, iklim krizi, doğayla uyumlu yaşam ve türlerarasılık gibi konuların gündeme taşınmasına ve tartışılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda kent içinde belirlenen iki ana gösterim mekânında (biri açık, diğeri kapalı) dört gün boyunca film gösterimleri ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Film gösterimleri sonrası, film ekibiyle söyleşilerle ekolojik yıkımın boyutları, alınabilecek önlemler ve mücadele biçimlerine yönelik önerilerin ele alınacağı verimli tartışma ortamlarının oluşması hedefleniyor. Film gösterimlerine paralel bolarak biri insan merkezsiz/türlerarası sinemaya odaklanan, diğeri ise çocukların sinema üretimine ilk adımı olacak şekilde tasarlanmış ikişer günlük iki atölye planlanıyor. İnsan merkezsiz/türlerarası sinema konulu atölye için açık çağrıya gidilmesi, çocuklarla gerçekleşecek sinema atölyesi için de kentte yer alan çocuk kurumlarından destek alınması öngörülüyor.

Diyarbakır Ekoloji Derneği

Diyarbakır Ekoloji Derneği, sosyal forum şeklinde bir araya gelen kent dinamikleri, aktivistler ve yurttaşlar tarafından yürütülen tartışmalar sonucunda kuruldu. Dernek, Diyarbakır’da ve çevre illerde yaşanan çevre ve ekolojik tahribatlara karşı doğayı savunan, tarihsel/ kültürel değerlere duyarlı aktivistler öncülüğünde ekosistemin korunması, doğa ve insan ilişkisinin bütünlük içerisinde olması ve toplumun bu konuda bilinçlenmesi amacını kendine misyon ediniyor. Hiyerarşinin ve tahakküm ilişkilerinin olmadığı, doğayla barışık üretim tekniklerinin geliştirildiği, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve komünal karar alma mekanizmalarının işletildiği ekolojik bir toplum yapısına ulaşmak temel hedefidir. Bunun ise daha çok toplumun zihniyet dönüşümü ile mümkün olduğu gerçeği ile özellikle çocukluk çağından başlamak üzere bireylere çeşitli farkındalık eğitimleri düzenleyerek doğayla barışık yaşama dönüşümünü yerelden başlatmak gerektiğini düşüncesindedir. Bunun yanı sıra sağlıklı gıdaya erişim amacıyla yerli tohum ve zehirsiz tarım atölyeleri geliştirmek, ormanlık alanların azalması karşısında fidan üretimi yaparak ormanlaştırma çalışmaları yürütmek, tahribatlara karşı duyarlılığı arttırarak toplumun gerekli tepkiyi göstermesi için öncülük etmek temel amaç ve hedeflerini oluşturuyor. 

 

Bu sayfa 19 Ocak 2023 tarihinde yayına alındı.